Join 100,427 users already on read.cash

It's been a long day , a lot has happened this day but I'm thankful that I survived all of it. And I will survive again those upcoming seasonings in my journey.😊 I hope you had a great day fam. Gabi na naman kaibigan. Hihiga na naman tayo sa ating higaan. Atin ng ipahinga ang ating katawan. Bigyan ng katahimikan ang ating isipan. Tayo'y magpasalamat ka'y Ama sa kaitaasan. Ipagdasal ang kapayapaan sa sanlibutan. Tayo'y magpasalamat ng walang hanggan. Siya at tula ko'y akin ng wawakasan. Mapagpalang gabi sa iyo aking mga kaibigan.

1
$
User's avatar
@Leymar012201 posted 1 year ago

Comments