What do you really know about mosquitoes?

28 125
Avatar for ceky321
2 years ago

Sigurno ste čuli za izraz: „Popili ste mi krv!“ a vjerojatno poznajete i sladunjave filmove iz ciklusa „Sumrak sage“. Kao i serije „True Blood“ filmove o nadnaravnim bićima kao što su „Blade“ ili „Underworld“. U svima se pojavljuju vampiri kao dio realnog svijeta. U njemu žive doduše po noći napadaju ljude,bore se sa vukodlacima žive s njima u simbiozi,zaljubljuju se i sišu krv.

Za veći dio javnosti, vampir je krvopija koja noću napada spavače i polako ih usmrćuje sišući njihovu vitalnu tekućinu. Romani i filmovi dočarali su nam osobu koja navodno zazire od češnjaka i križa kao živog mrtvaca koji se boji dnevnog svjetla. Dok sja sunce, on se skriva u svom lijesu. Ima blijedu kožu s izduženim i oštrim očnjacima, grimiznim usnama i dugačkim noktima.


You've probably heard the phrase:ou "You drank my blood!" And you probably know the sweet movies from the "Twilight Saga" cycle. Like the True Blood series, movies about supernatural beings like Blade or Underworld. Vampires appear in everyone as part of the real world. They live in it, although they attack people at night, fight with werewolves, live in symbiosis with them, fall in love and suck blood.

For most of the public, a vampire is a bloodsucker who attacks sleepers at night and slowly kills them by sucking their vital fluid. Novels and movies have portrayed us as a person who supposedly shy away from garlic and the cross as a living dead man afraid of daylight. As the sun shines, he hides in his coffin. She has pale skin with elongated and sharp canines, crimson lips and long nails.

U zoologiji termin vampirizma ili krvopijstva navodi se za komarce,pijavice i šišmiše.Rijeć vampir potjeće iz slavenskog jezika


In zoology, the term vampirism or bloodsucking is used for mosquitoes, leeches and bats. The word vampire comes from the Slavic language.

Možda za ovo niste još čuli, ali 20. kolovoza je bio Svjetski dan komaraca. Iznenađeni ste? Ne, ne šalim se i baš u povodu tog dana pripremio sam vam nekoliko zanimljivih činjenica o komarcima. Možda ćete naučiti nešto korisno što će vam pomoći u borbi protiv ovih dosadnih insekata.

1. Zašto postoji Svjetski dan komaraca?

Svjetski dan komaraca je proglašen u čast britanskog liječnika Ronalda Rossa koji je krajem 19. stoljeća otkrio da ženke komaraca prenose malariju na ljude.

2. Najopasnija životinja na svijetu

Za koju biste životinju rekli da je najopasnija na svijetu? Jesu li vam odmah na pamet pali tigar, medvjed, morski pas ili zmije? U krivu ste! Najopasnije životinje na svijetu zapravo su, vjerovali ili ne, komarci. Zašto? Zato što se više ljudskih smrti povezuje s komarcima nego s ijednom drugom životinjom. Komarci ne prenose samo malariju, nego i mnoge druge smrtonosne bolesti poput žute groznice, denge groznice i encefalitisa.

3. Ženke uzrokuju probleme

Kada su posrijedi komarci, ženke su problematične jer samo nas one napadaju zbog krvi. Muški komarci preferiraju cvjetni nektar umjesto naše krvi. Tko bi rekao?

4. Želja za brzinom

Jeste li ikad pokušali uhvatiti komarca? Nije baš lako, zar ne? Iako vam se možda čini da su brži od Ferrarija, komarci zapravo lete brzinom od samo 2 kilometra na sat što ih čini jednima od najsporijih insekata. Ali, kako se onda doimaju tako brzima kada ih pokušavamo uhvatiti? Problem nije u tome što su oni prebrzi, mi smo jednostavno prespori.

5. Melem za uši

Zamislite – ležite u krevetu, ugasili ste svjetlo, opušteni ste i umorni, ''zreli'' za san. I baš kad vam kapci postaju sve teži, čujete zujanje komarca koje vam ne da zaspati. Zašto komarci proizvode to iritantno zujanje? Zato što mašu svojim malim krilima 300 do 600 puta u sekundi. E, to se zove brzina.

6. Volim vodu

Zašto uvijek nailazimo na komarce u blizini vodenih površina? Odgovor je jednostavan. Voda im je nužna za razmnožavanje i preživljavanje.

7. Kako me uvijek pronađu?

Uistinu, kako nas komarci pronalaze? Mnogi će reći da ''nanjuše'' miris krvi. Ali, to nije točno. U stvari, komarci uopće ne mogu ''nanjušiti'' krv. Njihovo najbolje oružje za pronalazak ljudi je detekcija ugljikova dioksida. Dakle, jedini način da ostanete izvan radara komaraca je da prestanete disati. Mi ljudi stvarno nemamo sreće…

8. Želim tvoju krv

Još jedna uobičajena zabluda o komarcima jest da su slični vampirima utoliko što žude za ljudskom krvlju. Komarci zapravo ne jedu krv, ženkama komaraca krv je potrebna kako bi dobile proteine za svoja jajašca. Možete pokušati s posudom punom hrane bogate proteinima kako biste ih odvratili od napada na vas.

9. Moram prestati piti

Ovo će vas možda šokirati, ali ljudi koji piju pivo privlačniji su komarcima! Zbog čega? Nitko ne zna točno, ali ima veze s mirisom piva. Prestanite piti pivo, ako ne želite da vas komarci opsjedaju više nego ostale.

You may not have heard of this yet, but August 20 was World Mosquito Day. Are you surprised? No, I'm not kidding and on the occasion of that day I prepared some interesting facts about mosquitoes. You may learn something useful to help you fight these annoying insects.

1. Why is there World Mosquito Day?

World Mosquito Day was declared in honor of the British physician Ronald Ross who discovered in the late 19th century that female mosquitoes transmit malaria to humans.

2. The most dangerous animal in the world

Which animal would you say is the most dangerous in the world? Did a tiger, bear, shark or snake immediately come to mind? You are wrong! The most dangerous animals in the world are actually, believe it or not, mosquitoes. Why? Because more human deaths are associated with mosquitoes than with any other animal. Mosquitoes transmit not only malaria, but also many other deadly diseases such as yellow fever, dengue fever and encephalitis.

3. Females cause problems

When it comes to mosquitoes, females are problematic because only they attack us for blood. Male mosquitoes prefer flower nectar instead of our blood. Who would say?

4. Desire for speed

Have you ever tried to catch a mosquito? It's not easy, is it? While they may seem faster than Ferrari, mosquitoes actually fly at just 2 miles per hour making them one of the slowest insects. But then how do they seem so fast when we try to catch them? The problem is not that they are too fast, we are simply too slow.

5. Ear balm

Imagine - you are lying in bed, you have turned off the light, you are relaxed and tired, "ripe" for sleep. And just as your eyelids get heavier, you hear the buzz of a mosquito that keeps you awake. Why do mosquitoes produce that annoying buzz? Because they wave their little wings 300 to 600 times a second. Well, it's called speed.

6. I love water

Why do we always come across mosquitoes near water surfaces? The answer is simple. They need water to reproduce and survive.

7. How do they always find me?

Indeed, how do mosquitoes find us? Many will say that they "smell" the smell of blood. But that is not true. In fact, mosquitoes can't "smell" blood at all. Their best weapon for finding humans is carbon dioxide detection. So the only way to stay out of mosquito radar is to stop breathing. We humans are really unlucky…

8. I want your blood

Another common misconception about mosquitoes is that they are similar to vampires in that they crave human blood. Mosquitoes don’t actually eat blood, female mosquitoes need blood to get protein for their eggs. You can try a bowl full of protein-rich foods to deter them from attacking you.

9. I have to stop drinking

This may shock you, but people who drink beer are more attracted to mosquitoes! For what? No one knows exactly, but it has to do with the smell of beer. Stop drinking beer if you don’t want mosquitoes to haunt you more than others....

13
$ 0.01
$ 0.01 from @jacaks79
Avatar for ceky321
2 years ago

Comments

Jedna me stvar ubila juče, udarala me više od komaraca. Sad me svrbi i pali me, trljati, trljati, ogrebati, nijedna šala me ne pozdravlja. Sad hladnim kompresama ohladite oticanje da se barem malo naspavam. Pitat ću tu djevojku što je ako ona zna ako mi je srce upaljeno. Jeste li za to? Za što? Za jednu stvar… Za što? Da li se vi zalažete za to što sam vaš mali komarac? Ali ja mislim… Što misliš? Meni ti ... Što bi mi učinio? Da pijem svoju krv pola života. Jedna vas je jučer zabolela, ujeda vas više nego ubod komaraca. Sad te svrbi i sagorijeva me, trljaš, trljaš se, grebeš, nijedna šala vas ne pozdravlja. Dejga, dejga, dejga,

$ 0.00
2 years ago

Moram priznati da baš i ne razumijem ali mi je veoma zanimljiv vaš naćin opisivanja komarca. To neka pjesmica i nešto drugo?

$ 0.00
2 years ago

U mom brdovito planinskom kraju nema komaraca.Ili jako retko.Ako jednog slučajno imamo to je smak sveta.Na moru u Sutomoru smo doživljavali agoniju i po celu noć nismo spavali.Letovanje sam najviše mrzela zbog toga.

$ 0.00
2 years ago

ali zato ima krpelja

$ 0.00
2 years ago

Da ima puno ali sam retko na livadama pa nisam ni to doživela.Kao mala možda jednom u životu.

$ 0.00
2 years ago

mrzimmmmmm komarce

$ 0.00
2 years ago

haha ja isto

$ 0.00
2 years ago

Komarci su najgore zivotinje kod mene u kraju ih ima na milione mene su nagrdili ali znaci nagrdili

$ 0.00
2 years ago

žao mi je

$ 0.00
2 years ago

Ovog leta su poludeli, a kada ih prskaju kao da ih izbacuju jos...

$ 0.00
2 years ago

Interesantno- Neko jeftino sredstvo kupljeno na tržištu koje nema djelujući efekt.

$ 0.00
2 years ago

Ocigledno... Tuzno je to, ali sta mozemo

$ 0.00
2 years ago

Ja u novom stanu na svim prozorima imam mrezu,prvi put za zivota da nemam ni musice ni komarce u stanu.Jedino kad izadjem u parku,tad me samo ujedaju,mojoj cerki pola lice bilo nateceno od komarca,davala sam joj sirup za alergiju,mazala sa sinoderm.

$ 0.00
2 years ago

Gotovo svi su osjetljivi na ubod komarca, ali postoje i oni koji pate od alergije na ubode ovih insekata, pa imaju ozbiljne simptome od uobičajene reakcije pogotovo djeca.

$ 0.00
2 years ago

znam sve ovo sto si napisao, i dobar je clanak, ali ono sto je najbitnije sto znam o njima je da kad stavis mrezu na prozore resio si problem pod uslovom da ne izlazis iz kuce :D

$ 0.00
2 years ago

U pravu si mreža rješava sve ali ćitava i u jednom komadu bez isjekotina

$ 0.00
2 years ago

bas tako inace udju i kroz otvor velicine kljucaonice

$ 0.00
2 years ago

Ono sto znam je da su najdosadniji insekti bar sa moje tacke gledista :D

$ 0.00
2 years ago

Svi mi to mislimo.

$ 0.00
2 years ago

I know that I hate them. I dont know if they have any purpouse in this world. I didnt know about carbon dioxide, I used to think they find us by smelling our blood

$ 0.00
2 years ago

Their homelands are water surfaces, as inaccessible wetlands. Little bloodsuckers and dangerous women haha

$ 0.00
2 years ago

Popila si mi krv na cevcicu, popila si mi krv na slamcicu, pijes mi krv ko komarac, pijes mi krv ko vampir, hahah i tako redom.

$ 0.00
2 years ago

Ili ova "Imam komarca u sobi, toliko se trudi i mislim da je za vezu haha

$ 0.00
2 years ago

Nemam pojma do cega je, al me pojedose veceras.. napravise mi dekoraciju zacas

$ 0.00
2 years ago

Ne tamanite komarca na zidu jer pravi dekoracije

$ 0.00
2 years ago