Water - how important is it and why do we neglect it?

10 13
Avatar for ceky321
2 years ago

There is probably no person who has not heard at least once that it is extremely important to drink enough water, we know approximately how much we should drink and yet many of us completely ignore it. If we start from the fact that 60% of our body is water and how important it is for the optimal functioning of metabolism and digestion, cooling the body, lubricating the joints and removing toxins from the body, the question arises - why do we neglect it?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vjerojatno ne postoji osoba koja nije barem jednom čula kako je iznimno bitno piti dovoljno vode, znamo i otprilike koju bi količinu trebali piti a svejedno dosta nas potpuno zanemaruje to. Ako krenemo od činjenice kako je 60% našeg organizma upravo voda te kako je važna za optimalno funkcioniranje metabolizma i probave, hlađenje tijela, podmazivanje zglobova i uklanjanje toksina iz tijela postavlja se pitanje - zašto ju zanemarujemo?

Many say they simply forget; some feel “not thirsty” so they don’t even need to drink water while others think they don’t need it because they don’t exercise or do some strenuous physical activity.

All this is wrong! Namely, it's all a matter of habit - if we persistently forget to drink about eight glasses of water a day (this is an average optimal amount, it all depends on the weight of each individual and some additional parameters op.a.) today there are even applications that will remind us that It's time to drink a sip of this liquid. The easiest way would be to always carry a bottle of water with you, keep it in a visible place at work, at a lecture or while driving - we will soon get into the habit of reaching for it every now and then.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Mnogi kažu da jednostavno zaborave; neki smatraju kako „nisu žedni” pa ni ne trebaju piti vodu dok ostali misle kako im nije potrebna jer ne vježbaju ili se ne bave nekom težom fizičkom aktivnošću.

Sve ovo je krivo! Naime sve je stvar navike - ako uporno zaboravljamo popiti svojih cca osam čaša vode dnevno (ovo je neka prosječna optimalna količina,sve ovisi o težini svakog pojedinca te još nekim dodatnim parametrima op.a.) danas postoje čak i aplikacije koje će nas podsjećati da je vrijeme za popiti koji gutljaj ove tekućine. Najlakši način bi bio da uvijek sa sobom nosimo bocu vode, držimo ju na vidljivom mjestu na poslu, na predavanju ili u vožnji - ubrzo će nam ući u naviku svako malo posegnuti za njom.

It is also very important to note that it is important to drink water throughout the day and not just when you feel thirsty because at that point you are, believe it or not, already dehydrated. The point is not to bring the body to that point but to hydrate all the time. Even if you do not do any sports during the day, water is very important and necessary for the normal functioning of the kidneys, healthier digestion, fast metabolism and healthier skin.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Također je jako bitno napomenuti kako je vodu bitno piti tijekom cijelog dana a ne samo onda kada osjetite da ste žedni jer u tom trenutku ste, vjerovali ili ne, već dehidrirali. Poanta je ne dovesti tijelo do te točke nego se cijelo vrijeme hidratizirati. Čak i ako se ne bavite nekim sportom tijekom dana nam je voda itekako bitna i neophodna za normalno funkcioniranje bubrega, zdraviju probavu, brz metabolizam ali i zdraviju kožu.

Countless researches have shown that various creams and creams are in vain if we do not nourish and hydrate the body and skin from within! When we start ingesting enough water, you will not only feel the changes inside but also outside because the skin is more elastic, cleaner and more radiant. If all this has not yet convinced you how important water is to us, remember the frequent headaches. Namely, it has been proven that regular fluid intake also helps to relieve headaches without taking extra pills.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Nebrojeno istraživanja je pokazalo kako nam uzalud razne kreme i kremice ako organizam i kožu ne hranimo i hidratiziramo iznutra! Kada krenemo unositi dovoljne količine vode promjene nećete osjetiti samo iznutra nego i izvana jer je koža elastičnija, čišća i blistavija. Ako vas sve ovo još nije uvjerilo kako nam je voda bitna sjetite se čestih glavobolja. Naime dokazano je kako redovit unos tekućine pomaže i u otklanjanju glavobolja bez uzimanja suvišnih tableta.

Probably some of us have had experiences with a hangover after which too many glasses of alcohol - water can help the body recover faster and more efficiently! It will cleanse toxins from the body, regulate indigestion and return us to "normal" faster!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Vjerojatno su neki od nas imali i iskustva sa mamurlukom nakon koje čašice alkohola previše - voda i ovdje može pomoći da se organizam brže i učinkovitije oporavi! Očistit će toksine iz organizma, regulirati poremećenu probavu te nas brže vratiti „u normalu”!

Of course, it is superfluous to mention all recreational athletes who sweat in the gym - any fluid loss should be compensated, and in cases when you do not consume water during exercise, the effectiveness is significantly reduced! Also, if your goal is to lose weight, water is necessary in order to speed up your metabolism, and for many it is a necessary replacement for the previous excessive consumption of various sugary drinks.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Naravno, suvišno je uopće spominjati sve rekreativce koji se znoje u teretani - svaki gubitak tekućine treba nadoknaditi te u slučajevima kada ne konzumirate vodu za vrijeme vježbanja učinkovitost se značajno smanjuje! Također, ako vam je cilj smršaviti voda je neophodna kako bi ubrzali metabolizam a i za mnoge je nužna zamjena za dotadašnju pretjeranu konzumaciju raznih zašećerenih pića.

Let's conclude - if our planet is made up of 70% water and our body of 60% obviously has something in it. Water is certainly the source and driver of life, without it nothing works and we need to start a little and start from these simple little things that can greatly improve our quality of life and improve health and appearance!

Water - how important is it and why do we neglect it?

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Zaključimo - ako je naš planet sačinjen od 70% vode a naš organizam od 60% očito nešto ima u tome. Voda je svakako izvor i pokretač života, bez nje ništa ne funkcionira te je potrebno da se malo trgnemo i krenemo od ovih jednostavnih sitnica koje nam uvelike mogu poboljšati kvalitetu života te poboljšati zdravlje ali i izgled!

Voda - koliko je važna i zašto je zanemarujemo?

7
$ 0.00
Avatar for ceky321
2 years ago

Comments

Voda je izvor zivota za sve organizme a ne samo za nas, da nema vode nebi bilo ni planete.

$ 0.00
2 years ago

Kada me je prvi put dotaklo Postojanje ivica tvog mramora Pasja mi je duša čankolizivo Nepomičan studen planine lizala

Nepomičnost je to Pred mekim molekulima života

I smrt tvoja već je lelujala Milujući kosom kao klasjem Noge neke čobanice iz tvog zavičaja

O, taj pasji sluh bič je neznatan Mojim okrenutim leđima I bezakonju čela

Oslušni… Ja pevam tvojim unjkanjem Onu pesmu o kosidbi I vodi

I zaboravljam znoj pokošenog Kad niz grlo mi klizne Sa tvog izvora

Još jedna kap neprolaznosti

$ 0.00
2 years ago

Nase telo je jedna hemijska fabrika, koja radi zahvaljujuci reakcijama koje su moguce iskljucivo u vodenom rastvoru. Neko ce reci pa dobro imamo dovoljno vode u sebi sta je onda problem, e pa problem je utome sto voda sama po sebi ne moze beskonacno rastvoriti sve potrebne materije za te reakcije i dodavanjem ciste vode mi u stvari to postizemo. Iako su mnoge namirnice sastavljene u velikom procentu od vode, mozemo pomisliti da je dovoljno samo njih konzumirati da bi zadovoljli nase potrebe ali ni to nije potpuno tacno, pre ili kasnije takodjer mozemo upasti u problem.

$ 0.00
2 years ago

Milane jako lijep komentar ... kao što je srce pokretač krvotoka i života tako je i voda pokretać našeg metabolizma

$ 0.00
2 years ago

bas tako, mogao bih ja o tome do zore ali bojim se samo bih ti rasterao ljude sa posta sto bi bila velika steta :D

$ 0.00
2 years ago

Ja inace pijem dosta vode, jednostavno sam tako navikla. Znam da je to dobro za nas organizam. Odavno sam cula da kazu da nam za svaku casu vode nasi bubrezi kazu hvala.

$ 0.00
2 years ago

Tako je..ukoliko ne pijemo dovoljno vode, stvara nam se pesak u bubrezima.. a svi znamo koji su to problemi... Zatim, suva koza... Itd

$ 0.00
2 years ago

Ovih dana kruže dvije video reportaže iz naših krajeva, gdje jedan djed i jedan školarac piju dnevno 10 do 15 litara vode! Nije nikakva šala, nego poremećaj hipofize i imaju doživotan osjećaj žeđi. Dječak, koji je sad već momak, nosao je boce s vodom čak i u školskoj torbi. A djed priča kako je na vašarima dobijao opklade da će popit 15 litara vode.

$ 0.00
2 years ago

hipofize

Hipofiza je glavna endokrina žlijezda. Nalazi se s donje strane mozga u koštanoj udubini zvanoj tursko sedlo. Veličine je zrna graška. Hipofiza proizvodi nekoliko hormona koji reguliraju rad ostalih endokrinih žlijezda u tijelu. Bolesti hipofize su relativno rijetke, ali vrlo složene. Poremećaji funkcije hipofize može biti kao pojačana ili smanjena funkcija žlijezde ,Bolest se javlja zbog niza uzroka. Najvažniji su: tumori mozga ili stanja nakon ozljeda glave neke traume. Jako ozbiljna bolest koja ima djelovanje na sve organe u tijelu i zahtjeva lječenje

$ 0.00
2 years ago