O Mahal na Birheng Maria nagpapasalamat po kami sa iyo na, sa gitna po ng pandemyang covid19 na nararanasan po namin ngayon hindi nyo po kami pinababayaan. Patuloy parin po ang pagdami ng mga nabiktima ng virus at napakarami narin pong nahihirapan dahil wala po silang hanapbuhay. Naniniwala po kami na wala po kaming dapat lapitan at hingian ng tulong kung hindi ikaw lang po at ang iyong Anak na aming Mahal na Panginoong Hesus. Kami po ngayon ay nagsusumamo at nagmamakaawa po sa inyo na nawa ay patatagin nyo po ang bawat isa sa amin na hindi po kami mawalan ng Pag-asa. Nawa mapahinto nyo na po ang pamiminsala ng virus sa aming bansa at sa buong mundo. Matulungan nyo po nawa ang lahat ng mga nabiktima ng covid19 at proteksyonan nyo rin po nawa ang mga frontliners. Gabayan nyo rin po nawa ang mga dalubhasang naghahanap ng lunas at vaccine para sa covid19.
Amin pong ipinagkakatiwala sa iyong mapagpala at mapagkalingang kamay ang aming mga kahilingan pangangailangan at alalahanin sa aming mga buhay. Maraming maraming Salamat po sa inyo Mama Mary. Ang lahat pong ito aming Dalangin sa Ngalan ni Hesukristong aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo at sa tulong ng panalangin ng Mahal na Birheng Maria Magpasawalang hanggan Amen.

Aba Ginoong Maria napupuno ka ng Grasya ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. Santa Maria Ina ng Diyos ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kamiy mamamatay Amen.

Luwalhati sa Ama sa Anak at sa Espiritu Santo Kapara noong unang una ngayon at Magpasawalang hanggan Amen.

3
$
User's avatar
@Keithlyn6 posted 3 years ago

Comments

Amen 🙏

$ 0.00
3 years ago

Amen 🙏

$ 0.00
3 years ago