Sariling lungkot, sariling comfort.

Walang masama kung sinasarili mo yung nararamdaman mo, pero hindi rin naman masama kung sasabihin mo din ito sa iba.

Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon kaya mo, minsan kailangan mo din ng tulong ng iba.

At merong Diyos na laging Nandiyan na mas handa kang tulungan, na hindi ka pinabayaan at iniwan kailanman!

6
$
User's avatar
@serchief posted 2 years ago

Comments