Join 101,119 users already on read.cash

Gusto mo bang kumita ng 500 Pesos every week?

Kung "Oo" ang sagot mo nasa tamang page ka at Goodnews wala kang babayaran dito kahit piso ang gagawin mo lang ay mag babasa ng "NEWS O BALITA" Sobrang dali lang bessy pwede sa Bata,Matanda,Studyante,Tambay sagot namin ang inyong 500 Pesos kung mahilig ka mag basa ng News😍

PANO MGA BA KUMITA ONLINE?😍

STEP 1: PUMUNTA SA PLAY STORE AT I SEARCH ANG " CASHZINE "

STEP 2: I DOWNLOAD ANG CASHZINE AT I INSTALL

STEP 3: PINDUTIN ANG CASHZINE AT GUMAWA NG ACCOUNT PWEDENG GAMITIN ANG FACEBOOK ACCOUNT OR GMAIL ACCOUNT MO

STEP 4: ILAGAY MO ITONG INVITATION CODE PARA MAKA RECEIVE KA KAGAD NG 50 PESOS ANG OFFICIAL CODE NG CASHZINE (18504003)

STEP 5: MAG BASA NG NEWS AT MAKAKA RECEIVED KA NG 50 COINS😍

GANUN LANG KA SIMPLE ANG IYONG GAGAWIN PAG MASIPAG KA PWEDE KANG KUMITA NG 1,000 PESOS EVERY WEEK😍

5
$
User's avatar
@ChiChu posted 2 years ago

Comments