2020 is isang sumpa sa karamihan nandiyan ang pagputok ng bulkan.pandemya.at mga typhoon.

0
$
User's avatar
@tonamie posted 2 years ago

Comments