Nagising nnman ako ng ganitong oras... Parang mas magandang magsulat kpag gantong madaling araw...

1
$
User's avatar
@LadyJean posted 2 years ago

Comments