Join 79,122 users and earn money for participation

Pinoy Short Story Part 4

0 2 boost
Avatar for Sincer
Written by   12
1 year ago

Ang tatlong Akyat-bahay

~~~

May tatlong akyat-bahay na magkakaibigan, sina Emman, Norman, at Gray. Magkakahiwalay silang lumakad no'ng gabing 'yon.

Ang pinasok ni Emman ay isang tahimik na gusaling malayo sa kapitbahayan. Pagkapasok n'ya sa bintana ay sinalubong na agad s'ya ng masangsang na amoy. Sa kabila nito, nagpatuloy s'ya sa paggalugad ng lugar. Habang papalapit s'ya sa pintuan ng basement, palakas nang palakas ang amoy. Isinawalang-kibo ito ni Emman dahil marami s'yang mga nakuhang 'mapapakinabangang' mga bagay. Laptop at flashdrive, camcorder at mga bala, at marami pang mga gadget. Inilagay n'ya lahat 'yon sa bag n'ya.

Habang naglilimas ng mga bagay at nasasanay ang paningin sa kadiliman, napansin n'yang nagkalat ang mga tools sa sahig, tulad ng martilyo, drill, mga pako, at iba pa. Siguro karpentero ang may-ari ng bahay, bulong n'ya.

Nang biglang may nahagip ang kanyang mga mata. Madilim ang paligid pero sigurado s'ya. May taong nanonood sa kanya mula sa labas ng bintana, nakasimangot. Nang magtama ang kanilang mata, bigla itong nawala.

Napamura sa pagkagulat si Emman. Kailangan n'yang magmadali sa paglikas. May nakakita sa kanya!

Tumakbo s'ya sa bintana. Pero nakasara itong mabuti. Sinubukan n'ya ang pinto. Ganoon din.

"Nalintikan na!" inis na singhal n'ya. S'ya ata ang pinakamalas sa kanilang magkakaibigan.

Ilang minuto ang lumipas, may mga pulis mobil ang dumating sa bahay.

Inaresto si Emman.

Pero hindi n'ya inaasahan ang kasong kinahaharap n'ya.

Nahuli s'ya bilang serial killer na matagal nang hinahanap ng awtoridad. May matitibay na ebidensya: tulad ng mga kagamitan sa kanyang bag at lalo na ang mga bangkay na natagpuan sa basement.

Habang isinasakay sa mobil si Emman, may naaninag s'yang nakasilip mula sa isang malayong puno. Ang taong nakita n'ya. Pero ngayon, nakangiti na ito.

#ShortStories

2
$ 0.00
Avatar for Sincer
Written by   12
1 year ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments