"Kaklase"

1 14
Avatar for Riziel19
3 years ago

Sila yung mga taong nagsilbing pangalawang pamilya. Nakatakdang magbigay kulay sa buhay ko na napakatamlay at walang gana

Pagpasok palang sa eskwela, sasalubong agad ang kanilang mga ngiting nagbibigay pag-asa. Kaya kay hirap isipin na sa isang iglap tayo’y magpapaalam at magkakalayo na

Alam niyo pa ba kung paano tayo nagsimula? Panahong uso pa ang salitang “hiya”. Yung araw na una tayong nagkakilakilala at wala pa tayong kibo sa isat-isa

Nabingi ako sa sobrang katahimikan hanggang sa nagsalita na si teacher sa harapan “okay class introduce yourself one by one”

Sa pinanggalingang silid aralan marami akong natutunan. Sari-saring bagay na nanggaling sa ibat-ibang personalidad na ating pinagsaluhan. K-ulitan, A-saran, K-alokohan, L-igawan, A-ktingan, S-akitan at E-palan

Mga bagay na siyang bumuo at kumompleto sa ating samahan.

Sa kabila ng maraming problema, may kasiyahan. Sa kabila ng kasiyahan, may kalungkutan . Ngunit sa kabila ng kalungkutan,may liwanag na gagabay sa atin tungo sa pangarap na inaasam

3
$ 0.00

Comments

Sila yung mga taong nagsilbing pangalawang pamilya. Nakatakdang magbigay kulay sa buhay ko na napakatamlay at walang gana

Pagpasok palang sa eskwela, sasalubong agad ang kanilang mga ngiting nagbibigay pag-asa. Kaya kay hirap isipin na sa isang iglap tayo’y magpapaalam at magkakalayo na

Alam niyo pa ba kung paano tayo nagsimula? Panahong uso pa ang salitang “hiya”. Yung araw na una tayong nagkakilakilala at wala pa tayong kibo sa isat-isa

Nabingi ako sa sobrang katahimikan hanggang sa nagsalita na si teacher sa harapan “okay class introduce yourself one by one”

Sa pinanggalingang silid aralan marami akong natutunan. Sari-saring bagay na nanggaling sa ibat-ibang personalidad na ating pinagsaluhan. K-ulitan, A-saran, K-alokohan, L-igawan, A-ktingan, S-akitan at E-palan

Mga bagay na siyang bumuo at kumompleto sa ating samahan.

Sa kabila ng maraming problema, may kasiyahan. Sa kabila ng kasiyahan, may kalungkutan . Ngunit sa kabila ng kalungkutan,may liwanag na gagabay sa atin tungo sa pangarap na inaasam

$ 0.00
3 years ago