five thoughts to energize you for work

0 13
Avatar for Orchidaceae
2 years ago

Ang hirap talagang pumasok kapag galing tayo sa mahabang pahinga. Normally, at the end of the work week, marami sa atin ang nagsasabing, "Thank God, it's Friday!" Pero sa simula naman ng linggo, kadalasan ang sinasabi natin sa ating mga sarili ay "Oh my.. Do I really have to go to work today?

Kung yan ang iyong nararamdaman sa mga sandaling ito, meron akong five thoughts to energize yourself for work. Think about these:

1. Work presents you with an opportunity
to express who you really are. Who are
you? You are created in the image and
likeness of God, and part of this image
and likeness is God as a creative and
and working God. Sa Genesis pa lamang,
simulang-simula pa lamang ng Bible, ano ang description sa Panginoon? He was very busy creating the world. And we
are created in that image and likeness.
Part ng blueprint natin ang magtrabaho.
maging creative at maging productive.


2. Work is a blessing, not a curse. Bago
pa mag-fall at maparusahan sina Adamn
and Eve, inutusan na sila ng Diyos para
magtrabaho. The command to work was
given before the Fall. Work, therefore, is
a blessing. Obedience to God is always
rewarded with a blessing. Work is not a
curse, but a blessing.

3. Work makes you grow as an individual.
The opportunities as well as the problems that we have to face in the workplace become occasions tor us to grow.

Work provides you with a natural venuee
to develop meaningful relationships. How many hours do you spend in the office?


On the average, eight hours a day. Pero
mas madalas, higit pa ito sa walong oraS
dahil marami tayong panahong ginugugol sa opisina-at naturally, sa mga taong katrabaho natin. Kadalasan nga, di ba, ang office romance nagbo-blossom sa loob ng opisina? Dahil we spend a lot of time in the workplace. Work provides you with a natural venue to develop meaningful relationships. Make it a fun experience for your officemates to be in the office by being a good friend to them.

5. Work gives you an opportunity to be
a blessing to others. Kapag meron
kang natulungan, kapag nagkaroon ka
ng impact sa buhay ng iba, ano ang
pakiramdam mo?

Hindi ba you feel satisfied?

You feel happy; you feel good
about yourself. Everyday, when you go to
the office, you have an opportunity to
help others, to be a blessing to others, to
make a difference in other people's lives.

How can you be a blessing in the
workplace? By being excellent in what
you do. By giving your best in what you
do, because what you do affects the work
of other people, too.

Kung medyo na-tempt ka to call in sick
ngayong araw na ito kahit wala ka namang
sakit, think about these things that I
shared with you. Palalagpasin mo ba ang
opportunities na yan na naghihintay sa iyo kapag pumasok ka sa trabaho ngayon?

Be energized for work because there are lots of opportunities and rewards waiting for you.

-O

Sponsors of Orchidaceae
empty
empty
empty

3
$ 0.00
Sponsors of Orchidaceae
empty
empty
empty
Avatar for Orchidaceae
2 years ago

Comments