Unang Paskong Wala Ka

0 4
Avatar for Love_16
1 year ago

Unang Paskong Wala Ka

Tila kay hirap sumaya pag ang puso'y nagluluksa

Di masabi kung ayos lang ba o hindi

Tatlong buwan na mula ng ikaw ay umuwi na sa Kanyang kaharian

Ngunit ang sakit ay di pa rin napapawi

Walang makapagsasabi kung kailan mawawala o kung mawawala nga ba ang sakit

Kay hirap tumuloy sa lakbay ng buhay pero kailangan

Masakit na di ka na makakasama kailanman liban na lang kung tawagin na rin ng Maykapal

Isa lang ang sigurado, maghihintay pa ng matagal

Matutulog at gigising ng umiiyak

Masakit ang puso na di kayang madala sa tableta

Mugtong mga mata itatago sa likod ng mga ngiti na di umabot sa mga mata

Magpapatuloy sa buhay na tila ayos ang lahat

Ang sakit ay panandalian ngunit kay hirap kalimutan

Nasa proseso ng paghilom mula sa sakit na di malulunasan ng anumang gamot

Darating ang araw matatapos din ang lahat at makakangiti na ng tapat

Sa ngayon dadamhin muna ang lungkot ng iyong pagkawala

Love_16

December 25, 2021

Saturday

Sponsors of Love_16
empty
empty
empty

1
$ 0.62
$ 0.62 from @TheRandomRewarder
Avatar for Love_16
1 year ago

Comments