Ang Aking Munting Prinsesa

0 26
Avatar for Krizzy
Written by
3 years ago

Siyam na buwan kitang dinala sa aking sinapupunan.

Sa unang limang buwan mo sa aking tiyan,

Ako'y iyong talagang pinahirapan.

Ayaw mo ng ganito,ayaw mo ng ganoon.

Mapili ako sa pagkaing aking isusubo.

Kahit anong pagkaing na aking titikman,

Tila ayaw pumasok sa aking kalamnan.

Puro prutas at gulay,ayaw sa karne at isda.

Mas pipiliin pa ang manggang hinog at kanin sa hapag.

Kung ang iba ay tatlong buwan lang maglihi,

Ako ay inabot ng lima hanggang anim.

Lahat ng pagtitis ay ginawa ko na,

Para lang sayo at nang manatiling malusog ka.

Nung ika pitong buwan para malaman ang iyong kasarian.

Kami'y pumunta sa clinic para magpaultrasound.

Laking tuwa ko ng aking malaman,

Isang munting prinsesa pala ang nasa aking sinapupunan.

Kaya naman pala ako'y napakaselan,

Sa lahat ng bagay na kakainin at gagawin.

Sa ika-siyam na buwan ng ika'y palabas na.

Muli at muli ako'y iyong pinahirapan.

Ayaw mo lumabas,ayaw mong magpakita.

Kaya mga doctor,aking tiyan napilitang mahiwa.

Cesarian Session,first time kong naranasan.

Malaking karayom na tinurok sa aking likuran.

Lahat ng nagaganap sa emergency room,

Tiniis at inisip ko ayos lang basta mairaos ko.

Ang mailabas ka ng walang problema't komplikasyon.

After ng operasyon,24 oras na walang kain at inom,

Ang pinakamahirap sa lahat ngunit kinaya ko.

Alang-alang sa kaligtasan nating dalawa mahal ko.

Lahat ng hirap at pagtitiis ay naging sulit talaga,

Nang aking masilayan o ikaw aking prinsesa.

Ang iyong maliliit na kamay at mapupulang labi,

Makulot na buhok at maumbok na pisngi.

Ang paglabas mo ang pinakamasayang sandali,

Nang aking buhay o mahal kong marikit.

Ngayon ay unti-unti ka ng lumalaki,

Sa dalawang taon mo dito sa mundong ibabaw,

Ang pag-aalaga at pagpapalaki sayo,

Ay isang regalo sakin mula sa Panginoon.

Ang iyong ngiti,halakhak at pangungulit,

Ay tila musika sa aking pandinig.

Ngunit ang pag-iyak o iyong pagtangis,

Ay tila masong dumudurog sa aking dibdib.

Alam kong marami pa tayong pagdaraanan,

Marami pang sakripisyo at pagmamahalan.

Handa akong ibigay saiyo ang mga bituin at buwan,

Kahit ang buong mundo basta laging maayos ka lamang.

Ikaw ang pinakaimportante sa aking buhay,

O aking munting prinsesa,pinakamamahal na tunay.

3
$ 0.00
Avatar for Krizzy
Written by
3 years ago

Comments