Kasawian'

0 6
Avatar for Kimpot14
2 years ago

Marami ng humarap sa kasawian, Kasiwain sa mga pangarap, Kasawian sa mga nais sa buhay, Pero ito ang nakakamangha dahil ano man ang kasawian natin sa buhay tayo ay nagpapatuloy pa rin hindi tayo nag papadaig sa mga kasawian na natatamo natin... Kaya kung tayo man ay nakakaranas ng kasawian sa buhay huwag tayo basta basta bibigay na lamang isipin natin ang mga bagay na nagawa na natin ang iba pa nating achievement sa buhay, Lalo pa tayong mag paursigi sa mga nais natin.

Mayroon at mayroong tao na kahit ikaw ay nakaranas ng kasawian sila ay iyong malalapitan at makakaramay... Iba iba man tayo pero sa pagsisikap pare pareho tayong may nais makamit sa buhay.. Ang kasawian ay parte lamang ng buhay gamitin at gawing inspirasyon na sa bawat kasawian natin dapat tayong bumangon.

1
$ 0.00

Comments