Blessed Tuesday po. Glory to God: Mateo 5:16-GAYON DIN NAMAN,DAPAT NINYONG PALIWANAGIN ANG INYONG ILAW SA HARAPAN NG MGA TAO,UPANG MAKITA NILA ANG INYONG MABUBUTING GAWA,AT LUWALHATIIN ANG INYONG AMANG NASA LANGIT.AMEN, PINAGPALA NA PO NG DIYOS ANG KANYANG BUHAY AT BANAL NA SALITA. Maraming salamat po Lord s Iyong banal n salita ngayong umaga. Maraming salamt po s pagpapaalala s akin na manatili po ang Iyong salita s aking puso at isip at ang liwanag panatilihin kong maningning at huwag aandap-andap upang ang lahat ay maliwanagan s pamamagitan po ng Iyong Banal n Salita.Maraming salamt po s Holy Espirit n aking gabay at patnubay po tungo s maayos n pamumuhay. Lord,akin pong samo at dalangin tulungan Mo po aking ang Iyong banal n salita ay manatiling nagliliwanag s akin at s aking buong sambahayan.Lord help me to connect,focus in your Word to walk in a rigth way s tulong po gabay at patnubay ng Iyong Holly Espirit.Lord nais ko pong lumago at manatili ang aking pananalig s Iyo.Ang Iyo pong banal n salita ang aking matibay n sandat,muog at kaligtasan.Ako po s Iyo ay magpapahubog,nagpapakumbaba at mananalig.Lord,ikaw po ang aming Diyos n buhay,Hari at Tagapagligtas.Amen.

Ingat and God bless u.❤️

2
$
User's avatar
@Keithlyn6 posted 3 years ago

Comments

God bless u!!!!

$ 0.00
3 years ago