Patungkol sa Pag-ibig

9 21
Avatar for Jthan
Written by
3 years ago

2ɴᴅ Mᴀᴅᴇ Pᴏᴇᴛʀʏ

Minsan tumanaw ako sa paligid na maraming nakaligid. Napansin ko ang iyong kahanga-hangang gawa, na syang sa aking nagpamangha. Napansin ko ang kaloob mong buhay, maganda, may layunin at masaya,.. ngunit nakita ko na hindi lang ito laging masaya. Natanaw ko sa isang gilid ang isang babaeng umiiyak at nadama ko ang kanyang kalungkutan. Kaya't sa pagkakataong iyon, tinanong kita at iyong ipinahayag ang PATUNGKOL SA PAG-IBIG.
"Anak, Ako ang Panginoon mong Diyos, ang may lalang ng langit at lupa. Ang syang lumikha ng lahat ng bagay at syang nagkaloob ng iyong dakilang buhay. Ako ang syang dahilan ng iyong paghinga, na syang tuwiran sa aking hininga. Alam ko.... Oo, nalalaman ko na ikaw ay naguguluhan sa buhay kong kaloob at sa pangyayaring nagaganap. Oo, nalalaman ko ang iyong mga katanungan na syang lagi kong binibigyan ng katugunan., Ngunit napansin ko na ikaw ay nalilito at gulong gulo ngunit patuloy kong sasabihin Magtiwala ka sa akin.
Anak, minsan naitanong mo sa sa akin kung bakit nagaganap ang mga ito, patayan, kaguluhan, kasakiman at masasamang bagay. Anak, huwag mo sana akong pag-iisipan ng masama, sapagkat hindi ko ninais iyon. Napansin mo ba ang iyong pag-iisip na syang iba sa aking isip. Napansin mo ba ang iyong pagkilos na syang malaya sa iyong nais. Hindi ko kayo ginawang laruan o puppet na sa naisin ko kayo'y sumunod ngunit kayo'y may kalayaan sa inyong paggawa at pag-iisip. Kailan man hindi ko hinayaan iyon, ngunit ito'y hinayaan nyo. Nagpaalipin kayo sa inyong nais, sa inyong hilig ng laman, sa inyong kasakiman at hinayaan mo na ikaw ay magpasakop rito. Nagpaalipin kayo sa mundo na syang nagpaikot-ikot sa inyo ngunit kailan man hindi ko kayo pinaikot-ikot. Kayo ang lahat sa akin, kayo'y tanging nilikha ko na syang pinagkalooban ng lahat lahat. Kagalakan sa akin na kayo'y likhain ngunit kalungkutan ng inyong gamitin ang inyong kalayaan sa paggawa ng kasamaan.
Pinasabi ko sa mundo na nalalapit na ang aking pagdating, ngunit hindi sila naniwala at sabi nila'y 'Ang tagal tagal na yan nasaan na.? Wala ng Time.? ' Ngunit hindi nila nauunawaan na laging may laang oras ang umiibig,. Paulit-ulit kong sasambitin na Mahal ko kayo, Mahal kita, At Mahal na Mahal Kita! Lagi akong may laang oras at panahon para ang lahat ay aking makasama. Lagi mong isipin kailanman ang likha kong buhay hindi ko sisirain, sapagkat ang kaloob ko'y buhay na ganap at kasiya siya... Oo, alam ko na may nabubuong katanungan d'yan sa iyong isipan at ito'y bakit hindi mo dama,. At ang aking katugunan ay sapagkat hindi mo makita..... Oo, nabulag ka na sa mga bagay sa mundo, dahil simple lang ang buhay at ginagawang komplikado ng mundo at ikaw ay nilalamon na ng sistema. Ngunit sasabihin ko sa'yo hindi ako nagtago, ngunit tinatago ako ng mundo sa iyo.. Ngunit kailanman hindi ako nawalay d'yan sa Puso mo at sasabihin mo'y parang wala naman, hindi mo dama sapagkat ikaw ang naghahari sa puso mo at ako'y isinantabi mo. Ngunit hindi nangngahulugang nanunuod lang ako,... lagi akong nagbibigay babala at paggabay.
Alam kong maraming pagdududa dyan sa puso mo. Mga tanong na nais mong mabigyan ng katugunan Magtiwala ka sa akin at maniwala ito'y patungkol sa aking pag-ibig na laan sa inyo. Tandaan mo, kayo ang sentro ng uniberso at ang lahat ng bagay ay pinaiikot ko para sa inyo, sapagkat kayo'y Mahal ko at lubos kong pinahahalagahan. Pinakita ko ang pag-ibig ko sa kalbaryo ng krus at sa aking kamatayan ay mabigyan ka ng buhay at ang aking pagkabuhay ay dala para sa iyo ay katagumpayan..... Maniwala ka sa akin, ikaw ang lahat sa akin at ang lahat ng ito ay PATUNGKOL SA PAG-IBIG!"

Kung nagustuhan mo just upvote and subscribe to me!

Gusto ko din marinig ang saloobin mo patungkol dito. Just comment below!

6
$ 0.00
Sponsors of Jthan
empty
empty
empty
Avatar for Jthan
Written by
3 years ago

Comments

nice

$ 0.00
3 years ago

nice poem about love.

$ 0.00
3 years ago

Thank you so much I hope you will like it.

$ 0.00
3 years ago

Ganda ng tula.. 👍👍👍

$ 0.00
3 years ago

Thank you for avknowledging my work.. 😊 I am reall happy to hear that.

$ 0.00
3 years ago

Your welcome keep writing and sharing 👍👍👏👏

$ 0.00
3 years ago

Trust is the key my friend. Thanks for sharing.

$ 0.00
3 years ago

you're welcome

$ 0.00
3 years ago

No problem friend. I'm here to support your articles.🖒 Keep it up!

$ 0.00
3 years ago