Mukhang Nakalimot (SᗩᒪᗩᗰIᑎ)

20 35
Avatar for Jthan
Written by
3 years ago

.ɒn ɒʞ Ɉomilɒʞɒn ϱnɒʜʞυM

.niϱniɈϱɒq ϱnɒ ɒn om nɒɈυmilɒʞɒИ

.nɒυγnɒɒʞ ϱnom iliɿɒƨ ɒƨ niϱniɈϱP

.nimɒlɒƨ ɒƨ ϱnɒl om ɒɈiʞiʞɒm ɒИ ϱnɒl om nɒʞυmυƨ ɒn ɒd ilɒM

.nɒbƨɒmϱɒqɒm Ɉɒ ɒɈiʞɒm ϱnɒmɒn noγi om γɒlɒM

ˎnɒwɒɿɒl ϱnɒɈυmilɒʞɒn ϱnA

.nimɒlɒƨ ϱn qɒɿɒʜ ɒƨ iliɿɒƨ ϱnoγi ϱИ


Subukang mong basahin! at ng makita mo ang iyong nakalimutan.

Basahin at alamin ang magulo kong katha.

Katulad na katha:

Mainit na tanghali sa inyong lahat!

10
$ 0.00
Sponsors of Jthan
empty
empty
empty

Comments

Buti pa manalamin na lang ako. Medyo mahirap yung kahon pero sanay ako sa mirrored message.hahaha @Jthan yung nakaraan yung crawling insect mo hahaha

$ 0.00
3 years ago

ano yung crawling insect ko.. heheh

$ 0.00
3 years ago

Ay yung unang pabalik na binasa ko langya kaal nung una ano na yun.hahaha

$ 0.00
3 years ago

ah hahaha.. wala lang yun pabaliktad naman pag basa dun eh yan sa salamin naman yan.

$ 0.00
3 years ago

Hehehe yung mga missing text na naka box lang medyo na confused ako.

$ 0.00
3 years ago

Nakakabuwang yan sakit sa ulo😂😂.

$ 0.00
3 years ago

hahaha sumakit din ulo ko sa paggawa nyan eh.. kaya na nakahiga muna ako hehe

$ 0.00
3 years ago

Good artical

$ 0.00
3 years ago

Gawin mong mahalaga an iyong sarili kesa sa anumang bagay na nagdudulot ng sakit sa iyo

$ 0.00
3 years ago

Hahaha. Ano yan lods? Wala akong maintindihan ☺️😂

$ 0.00
3 years ago

hahaha titigan mo sa ibang bagay hehe

$ 0.00
3 years ago

Mahirap intindihin lods. Masakit sa ulo 😁 Hay nako may maiccoment lang. 🤣 Hirap kasi magpadami ng points. ☺️ Pasupport din lods. Support din kita lagi

$ 0.00
3 years ago

hahaha ok cge ba. no problema'

$ 0.00
3 years ago

Thankyou so much! ☺️💓

$ 0.00
3 years ago

Thanks

$ 0.00
3 years ago

thank you @SumonBiswas for the coment but actually I don't know what was your thanks for?

$ 0.00
3 years ago

welcome

$ 0.00
3 years ago

Don't get the language .But i will surely comment to support you

$ 0.00
3 years ago

thanks @Khan.1_8 the language was Tagalog sorry for the inconvenience of my article.

$ 0.00
3 years ago