Join 60,917 users and earn money for participation

Enigmatic Magicians

3 13 exc boost
Avatar for Dolores
Written by   358
5 months ago

What if you were born with powers? Maybe, you'll be the happiest and indeed luckiest person in the world.

But what if you are not the only one? Will you accept it? or you are going to make them as your rivals?

In this world continuously affected by earthquake of changes, marahil ay gustong-gusto mo na magkaroon ng kapangyarihan. Kapangyarihan na siyang makapagpapasaya sa iyo. Pero paano kapag isang araw ay sa mali mo ito nagamit? ano na lamang kaya ang gagawin mo.

Hanggang ngayon, it is still fresh from me the incident that had happened a couple of years ago. Disgrasyang nasunog ko ang aming bahay. Akala ko kaya ko ring patayin ang apoy gamit ang aking kapangyarihan, pero wala akong nagawa. With that incident nawala lahat sa akin, kasama ang mga mahal ko sa buhay. 

Akala ko katapusan na ng aking mundo, akala ko lalamunin na ako ng aking konsensya, akala ko mababaliw na ako. Pero hindi, hindi iyon nangyari dahil napadpad ako sa isang lugar kung saan natulungan akong mahilom ang sugat mula sa aking puso.

They are the one who helped me to recover. They enhance my skills and as time passes by I didn't noticed na marami na palang nag-improve sa aking aking kakayahan, sa aking kapangyarihan.

Kung noon ay hindi ko kayang kontrolin ang tubig na lumalabas sa aking katawan. Ngayon ay malaya ko na itong nakokontrol. Wala ng balakid, wala ng disgrasyang nagaganap. Everything seems so fine now, since every fire is already under my control.

Now I am a member of the so-called Enigmatic Magicians. We are here not only to impress people with our superpowers but also to help those people who are in danger. We don't want to be famous, we just want to help.


Another story is here!

Yes, I haven't finished yet the first stories I have posted but don't worry, I will finish them all.

Disclaimer:

All the characters' names, events, places, and anything stated in this story are pure work of imagination. Any resemblance to the reality are just coincidence.

Photos that are used in this story are available photos that are found in Pixabay. Credits to the respective owners of those photos.
7
$ 0.27
$ 0.27 from @TheRandomRewarder
Sponsors of Dolores
empty
Avatar for Dolores
Written by   358
5 months ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments

Beautiful one

$ 0.00
5 months ago

Hmm. Parang umuso ata sa inyo ni @Mj123 ang werpa werpa😁 i'm reading his stories about powerful characters.

$ 0.00
5 months ago

Gusto ko talaga maging air bender, para makontrol ko lahat gamit ng hangin 😂

$ 0.00
5 months ago