Join 100,637 users already on read.cash

Sino ang Kumokontrol sa Mundo?

2 56 exc
Avatar for Cyril
Written by   10
2 years ago

Sino Talaga ang Kumokontrol sa Mundo?

Kung ikaw ang tatanungin, sa iyong opinyon sino kaya ang kumokontrol sa mundo?

Pili ka sa tatlo:
*Diyos?
*mga tao?
*iba pa?

Ang sagot ay hindi Diyos o mga tao ang kumokontrol sa mundo. Uulitin ko, hindi Diyos o mga tao ang kumokontrol sa mundo. Kung sasabihin natin na ang Diyos ang komontrol sa mundo, magtataka tayo kung bakit pono ng problema na ating naranasan ngayon. Alam natin na ang Diyos ay mapagmahal at hindi gagawa ng ikasasama sa atin.
Pero sino nga ba talaga ang kumokontrol sa mundo ngayon?

 Ang sagot ay makikita natin sa Bibliya. Mababasa natin sa 1 Juan 5:19 : "Ang Isa na Masama ang kumokontrol sa buong mundo.”
Sino ba itong masama na sinabi ng Bibliya?

ang sagot ay makikita sa 1 Juan 3:8 : Ang Anak ng Diyos ay dumating . . . para sirain ang mga gawa ng diyablo.

Dito malalaman natin na ang diyablo o si satanas ang siyang kumokontrol sa mundo. At siya ring dahilan ng problema na ating naranasan sa ating buhay.

Sa susunod na aking epopost sasagutin natin ang katanungang "Ano kaya ang mangyayari sa mundo kapag wala na ang masamang tagapamahala nito"?

1
$ 0.00
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments

Ang dqmi kong natutunan salamat talaga sa concern monkahit dibtayo magkakilala

$ 0.00
2 years ago

Walang anuman. Kahit sino pwde makatulong dahil sa naranasan natin ngayun

$ 0.00
2 years ago