Tuloy ang laban

1 12
Avatar for Ad.john-08
3 years ago

Sa buhay ay hindi matatakasan ang mga matitinding hamon na siyang nagpapahirap sa atin, iyuyuko ng mga pagsubok at hahamakin ng mga balakid. Ngunit, karamihan sa atin ay may kakayahang bumangon sapagkat sila ay tiwala sa kanilang mga sarili.

Ito ang ginintuang aral na aking tinatanaw ngayon na lalong nagpatibay sa aking loob na kahit anumang pagsubok sa buhay ay kailangan nating tanggapin at dapat malagpasan kayat ako bilang isang matatag na kabataan na ay naniniwala sa katagang " God gives his toughest battles to his strongest soldiers" at ito ay nagpapatunay lamang na sa pamamagitan ng pagtitiwala sa iyong sarili ay kaya mong lumaban. May mga pagakaktaon na ikaw ay madadapa, ngunit tumayo ka at ituloy mo ang laban kayat sundan mo ako, tumakbo ka at huwag kang hihinto dahil wala pang nananalo sa buhay na pinili ang sumuko.

2
$ 0.03
$ 0.03 from @TheRandomRewarder

Comments

Thats right

$ 0.00
3 years ago