Kumilos ka

0 7
Avatar for Ad.john-08
3 years ago

May mga pagkakataong mahirap ipahayag ang damdamin gamit ang salita na mas malinaw nating naipapahiwatig sa pamamagitan ng kilos o gawa. Pinapatunayan lamang nito na mahalaga ang kilos sapagkat ginagampanan nito ang mga bagay na partisipasyon na nagdudulot ng kabutihan na mahirap sabihin. Kung kaya't bilang isang kabataan ay dapat bigyang halaga ang kilos sapagkat ito ay magiging isang malaking maaring maging daan sa makabuluhan at matagumpay na kinabukasan.

Dapat lamang na isaisip ang ganitong aral upang mabigyang kahulugan lahat ng nakapaloob sa webinar na aming pinanood kanina na nagbigay sa akin ng pagkakataong mapagtanto na hindi lahat ay naipapahayag ng salita, minsan ay mas malinaw na naipaparating ang isang mensahe sa pamamagitan ng kilos o gawa.

2
$ 0.01
$ 0.01 from @TheRandomRewarder

Comments