Gaano mo kakilala ang iyong sarili?

0 148
Avatar for Ad.john-08
3 years ago

Batid nating lahat na dapat pagtuunan ng pansin ang kahalagahan mo bilang isang kapaki-pakinabang na tao sa lipunan. Ito ay sa tulong ng pagbibigay saysay sa iyong karapatan bilang isang kabataan, sapagkat natutukoy mong mabuti ang iyong sarili at mas nagagampanan mo ng maayos ang iyong tungkulin sa lipunang iyong kinabibilangan.

Iyan ay ilan lamang sa aking natutunan sa pabg araw-araw at sa puntong ito ay masasabi ko na ang pinakamahalagang konsepto na bumubuo sa iyong karapatan ay ang kakayahang kilalanin ang iyong sarili ng lubusan sapagkat ito ay maaring maging daan upang malagpasan ang krisis na nararanasan natin sa kasalukuyan.

3
$ 0.01
$ 0.01 from @TheRandomRewarder

Comments