Ang sikreto ng pag-unlad

0 24
Avatar for Ad.john-08
2 years ago

Gaya ng isang halaman na unti-unting namumulaklak na siyang nagbibigay kulay at saya sa ating paligid kailangan din ng tao ang yumabong sapagkat may sari-sariling kakayahan ang bawat isa, minsan hindi ito nadidiskubre agad, ngunit dahil sa pagpapalawak ng ating kakayahan, tayo ay yumayabong.

Dahil sa aking pinanood, aking bibigyang kahulugan ang isang aral na aking napulot dito, at ito ay ang pagpupursigi at pagsisikap, ito ang tanging kasangkapan na bumubuo sa ating pag-unlad na gaya ng isang bulaklak na kailangang diligan ay ganon din ang tao, dapat na magkaroon ng mga layunin at pagsubok sa buhay sapagkat dito tayo natututong lumaban na kahit gaano man kahirap ang pagtahak, alam nating lahat na tayo ay may patutunguhan, ang bawat paghakbang ay may mararating at sa huli sa pamamagitan ng pagpupunyagi ay ating masisilayan ang tinatamasang kaunlaran.

2
$ 0.00

Comments