How to find inner motivation?

0 4
Avatar for serchief
2 years ago

Una, Stop listening sa dictates ng mga tao. Kung may lalapitan ka man ngayon, yong tutulongan kang itama ang buhay mo.

Hindi yong sisirain ka pa.

Pangalawa, know your purpose by reading the word of God (Bible). Hindi mo maiintindihan ang situation mo hanggat hindi mo lubosang kilala ang Lord sa buhay mo. His plan is perfect but you have to know Him in your life by reading His word and asking people who

know about the truth of God.

Mag simula ka dito:

John 3:16

John 14:6

Jeremiah 29:11

Pangatlo, set your mind on things above, not on earthly things. Truly, the eternal motivation of life, that will really keep us going sa mga panahon na nigatibo ang pananaw mo, ay ang paglapit mo sa Diyos at maniwala ka na may purpose ang buhay mo! Have a blessed night!

1
$ 0.00

Comments