Help each other grow in Christ

1 3
Avatar for serchief
2 years ago

Scripture:

Romans 14:1 Accept the one whose faith is weak, without quarreling over disputable matters.

Observation:

May mga bagay talaga minsan na hindi natin kontrolado gaya ng kung ano ang iniisip ng isang tao sa atin. Madami na din ako napagtanungan tungkol sa bible verses kung ano ang tinutukoy at kahulugan nito. Totoo nga na kapag bago pa lang na mananampalataya ay parang susubukin ng iba ang faith namin. Some people they easily judged you because sila matagal na nalaman ang katotohanan pero ikaw ngayon ka pa lang nagsisimula.

May mga tao na yung intension mo na seeking the truth they turn it into a confusion. Thankful ako dahil may mga tao pa din na kapag pinagtanungan ko ay hindi nagdududa sa paniniwala ko at sila pa ang bumubuo at tumutulong na buhayin ko ang spiritual life ko .

Application:

I knew some of us in this group was spiritually matured than me. Let us help each other grow in Christ. "Holiness is not the way to Christ. Christ is the way to Holiness."🙂

4
$ 0.00

Comments

When people throw you a stone its because you are a good tree full of fruits. They see a lot of harvest in you. Don't go down their level by throwing them back the stones, but throw them your FRUITS so the seeds of yourself may inspire them to change their ways. Then let each other to help to grow in Christ

$ 0.00
2 years ago