Join 76,415 users and earn money for participation

Sikretong Pagsinta

1 1 exc boost
Avatar for mhailine16
Written by   4
1 year ago

Sa tuwing mundo natin ay magtatagpo

Akoy nahihinto at wariy nahihipnotismo

Lihim na pagsinta sana sa iyo ay mabatid,mahal ko

Ikaw lamang ang aking iniibig.

2
$ 0.00
Sponsors of mhailine16
empty
empty
empty
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments

Gandang tula kaso bitin..hehe

$ 0.00
1 year ago