Join 76,319 users and earn money for participation

Paniki

0 1 exc boost
Avatar for mhailine16
Written by   4
11 months ago

Sa akin raw nagsimula ang ngayo’y pandemya

Bakit parang ako ang may sala?

Lumilipad lang naman ako nang malaya

May sarili akong buhay at mundo.

Sa umaga ay natutulog ako

Sa gabi naman ay gising na gising ako.

Ang alam ko lang ay ikalat ang mga halamang buto

Upang sa kagubatan ay kusang dumami at tumubo

Pinupuksa ko rin ang mga mapanirang insekto

Paala-ala sa lahat, huwag ninyong kainin ang tulad ko.

May buhay rin kami kagaya ng tao.

Kahit maliit lang ako may halaga rin sa mundo.

1
$ 0.00
Sponsors of mhailine16
empty
empty
empty
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments