Join 76,420 users and earn money for participation

Karera ng buhay

0 3 exc boost

Sa karera ng buhay, walang nananalong buo.

Lahat ay pilay ang paa. Lahat ay umaagos ang dugo sa dibdib. Lahat ay naghahabol sa hininga. Lahat ay sumasabog ang luha. Lahat ay naliligo sa pawis.

Ang tunay na kampyon ay ang mga taong durog, sugatan, pilay, luhaan at duguan na nagpatuloy at tinanggap ang hamon. Wala tayong karapatang patirin ang iba dahil hindi natin alam ang tinatakbo nilang karera.

1
$ 0.00
Sponsors of mhailine16
empty
empty
empty
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments