Join 100,607 users already on read.cash

Bituin/Tala

0 18 exc
Avatar for Rome2020
Written by
2 years ago

Sa kabila ng dilim may liwanag na naghihintay para ibigay sa bawat tao at ito ang mga bituin o tala. Kapag sumapit na ang gabi makikita mo sa langit ang napakaraming mga bituin o tala na nagsisilbing liwanag.

Kung iyong pagmasdan ang mga bituin itoy napakagandang pagmasdan kalakip ang buwan na nagbibigay liwanag din. Maging sa tao maaari din tayong magsilbing tanglaw gaya ng mga bituin sa iba. Maaari tayong maging tulay at maging tulong sa kanila sa pag angat sa kanila sa mga problema nila.

May tinatawag din silang falling star na kung saan nakasanayan na ng karamihan na mag wish kapag nakakakita ng mga ito.

1
$ 0.00
Avatar for Rome2020
Written by
2 years ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments