Join 94,292 users already on read.cash

Good Afternoon My RC Friends

0 3 exc
Avatar for Norma10
Written by   13
1 year ago

Magandang hapon mga kaibigan. Musta araw niyo? Ayos lang ba? Mag iingat kayo mga kaibigan ha. Huwag kayong gagala gala upang maiwasang mahawaan sa virus lalong lalo na na napakadami ng kaso dito sa Pilipinas.

Huwag na huwag nating kalilimutang magdasal para sa ating kapakanan at para malagpasan ang pandemya na ito. Dahil sa kabila ng kalaban natin na di natin nakikita ay meron din tayong tagapaglunas na di natin nakikita pero ito'y kanyang ipinapadama at wala ng iba kundi ang ating mahal na panginoon. Lagi kayong mag iingat mga kaibigan. Huwag niyong hahayaang mahawa kayo dito sa pandemya na ito.

Kaya natin to. Ingat lagi mga kaibigan.

3
$ 0.00
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments