Join 98,938 users already on read.cash

Pagpaplano ng pagtatanim

0 8
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago

Minsan, mayroong dalawang kapitbahay na nakatira sa tabi ng bawat isa. Ang isa sa kanila ay isang retiradong guro at ang isa pa ay isang ahente ng seguro na maraming interes sa teknolohiya. Pareho silang nakatanim ng iba't ibang mga halaman sa kanilang hardin. Ang retiradong guro ay nagbibigay ng kaunting tubig sa kanyang mga halaman at hindi palaging binibigyan ng buong pansin, habang ang ibang kapitbahay na interesado sa teknolohiya, ay nagbigay ng maraming tubig sa kanyang mga halaman at pinangalagaan din ito ng mabuti.

Ang mga halaman ng retiradong guro ay simple ngunit mukhang maganda. Ang mga halaman ng ahente ng seguro ay mas puno at halaman. Isang araw, sa gabi, nagkaroon ng malakas na ulan at hangin dahil sa isang maliit na bagyo. Susunod na umaga, ang parehong mga kapitbahay ay lumabas upang siyasatin ang pinsala sa kanilang hardin. Ang kapitbahay na isang ahente ng seguro ay nakita na ang kanyang mga halaman ay lumabas mula sa mga ugat at lubos na nawasak. Ngunit, ang mga halaman ng retiradong guro ay hindi nasira at nakatayo.

Ang kapit-bahay ng ahente ng seguro ay nagulat nang makita ito, nagtungo siya sa retiradong guro at tinanong, "Pareho kaming pinalaki ng parehong mga halaman, na talagang pinangalagaan ko ang aking mga halaman kaysa sa ginawa mo para sa iyo, at binigyan pa sila ng maraming tubig. Gayunpaman, ang aking mga halaman ay lumabas mula sa mga ugat, habang wala sa iyo. Paano posible iyon? "

Ngumiti ang retiradong guro at sinabing, "Binigyan mo ng mas maraming pansin at tubig ang iyong mga halaman, ngunit dahil dito hindi nila kailangang magtrabaho para sa mga ito. Ginagawa mo itong madali para sa kanila. Habang binigyan ko sila ng sapat na tubig at hahanapin ang kanilang mga ugat. At, dahil doon, ang kanilang mga ugat ay lumalim at pinalakas ang kanilang posisyon. Iyon ang dahilan kung bakit nakaligtas ang aking mga halaman ”.

Moral: Ang kwentong ito ay tungkol sa pagiging magulang kung saan ang mga bata ay parang halaman. Kung ang lahat ay ibinibigay sa kanila, hindi nila maiintindihan ang masipag na kinakailangan upang kumita ng mga bagay na iyon. Hindi nila matutong magtrabaho ang kanilang sarili at iginagalang ito. Minsan pinakamahusay na gabayan sila sa halip na bigyan sila. Turuan sila kung paano maglakad, ngunit hayaan silang sundin ang kanilang landas.

1
$ 0.00
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments