Join 100,646 users already on read.cash

Mangingisda at Sage .. !!

0 11 exc
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago

Isang sambong na ginamit upang manirahan sa labas ng nayon. Dati siyang nagising nang maaga sa umaga para sa kanyang nakagawiang gawain at pumunta sa ilog ng ilog upang maligo at magnilay.

Isang araw na nakarating roon ay nakita niya ang isang lalaki na nakahiga sa lupa at ang ulo ay nakapatong sa kandungan ng babae at sa tabi niya ay isang walang laman na bote ng alkohol.

Nakakaramdam ng kalungkutan at nakakadismaya. Naisip niya, "Gaano kadalas ang pagkakasala ng taong ito, na sa umpisa kapag ang isang tao ay dapat magsimula sa araw ng magagandang bagay, ang taong ito ay umiinom ng alkohol at nakahiga sa kandungan ng babae. Siya ay dapat na isang taong walang emosyonal at alkohol. "

Nagpatuloy si Sage para sa kanyang nakagawiang gawain. Maya-maya, may narinig siyang tinig na nagmula sa ilog. Nakita niya na ang isang lalaki ay nalulunod at humihingi ng tulong

Bago maisip ni Sage, nakita niya na ang lalaki na natutulog sa kandungan ng babae ay nagising at tumalon sa ilog upang mailigtas ang lalaking iyon. Matagumpay na na-save ng tao ang taong iyon sa pagkalunod.

Pagkakita sa kanyang mga aksyon, nalito si Sage at hindi napagpasiyahan sa panahon na ang taong ito ay mabuti o masama .. ??

Kaya, pumunta si Sage sa lalaking iyon at tinanong, "Sino ka at ano ang ginagawa mo dito?"

Sumagot ang tao, "Ako ay isang mangingisda. Pagod na ako sa paglalakbay nang maraming araw. Ngayon lang ako nakarating sa aking nayon. Kaya't dumating ang aking ina upang kunin ako. Bumili siya ng pagkain at tubig para sa akin. ”

Kinuwestiyon ni Sage, "Ngunit ... mayroong bote ng alkohol na inumin?"

Ngumiti ang tao at sumagot, "Bumili ng tubig ang aking ina dahil wala siyang makitang ibang lalagyan na magdala ng tubig.

Napakagandang umaga nito na pagkatapos matugunan ang aking ina, nagkakaroon ng pagkain at tubig .. upang makapagpahinga ng kaunti ay pinanatili ko ang ulo sa kandungan ng aking ina at natulog. Ngayon mas mabuti ang pakiramdam ko. "

Lumuha ang luha sa mga mata ni Sage at naisip, "Ang taong ito ay walang ginawa na mali at gayon pa lamang matapos niyang makita na hinatulan ko siya at inisip kung gaano siya kasalanan habang ang katotohanan ay ganap na naiiba sa kung ano ang hitsura nito."

Moral:

Hindi ito palaging sa hitsura nito. Maaaring magkaroon ng iba't ibang mga aspeto sa parehong sitwasyon. Kaya, Hindi tayo dapat gumawa ng anumang paghuhukom batay sa kung ano ang nakikita natin sa harap natin.

1
$ 0.00
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments