Join 100,607 users already on read.cash

Kuwento ng Mountain Climber - Tiwala sa Plano ng Diyos

0 14 exc
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago

Minsan ay may isang tao na dating umakyat sa mga bundok. Isang araw ay nagpasya siyang umakyat sa isang partikular na bundok at labis na tiwala sa kanyang sariling kakayahan na hindi man lang siya nag-abala sa paggawa ng pananaliksik at plano muna.

Sa araw na napagpasyahan, na-pack niya ang kanyang gear at sinimulan ang kanyang pataas na paglalakbay.

Nang umabot siya ng kalahating daan, huminto siya at kumuha ng pagkain at tumingin ng pasasalamat sa Diyos sa lahat ng mayroon siya at sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makita ang magandang mundong ito para sa taas na ito.

Naghintay ng mas mahaba pa si Climber kaysa sa dapat niyang magkaroon at sa lalong madaling panahon ang paglubog ng araw. Si Sky ay naging madilim at ang mga ulap ay nagsimulang lumipat, ang tao ay dapat magpahinga at magpatuloy paitaas sa susunod na araw ngunit nagpatuloy pa rin siya sa kanyang misyon

Dahil sa lahat ng mga ulap at taas ng mga bundok, ang climber ay walang nakikita at nawala sa kanyang daan. Sa pagkatakot, ang tao ay patuloy na umakyat sa mga bundok sa kabila ng kanyang pagkabagabag at pagkalito.

Inisip niya na gagabayan at protektahan siya ng Diyos at sa kanyang pananampalataya ay patuloy siyang umakyat ng maraming oras at hindi kahit na sigurado kung siya ay gumagalaw o bumaba o patagilid.

Nagpatuloy siya sa pag-akyat sa gabi, lumalagong malamig na lumilipas sa pamamagitan ng likas na ugali at kung ano ang sa tingin niya ay pananampalataya upang gabayan ang kanyang landas.

At pagkatapos, habang inaabot ang isang tumataas na pasilyo, siya ay nadulas at nahulog sa hangin, nabigo sa napakabilis na bilis. Patuloy siyang nahuhulog, sa mga sandali ng takot, lahat ng mabuti at masamang mga yugto ng kanyang buhay ay nagsimulang pumasok sa kanyang isipan.

Napaisip siya tungkol sa kung gaano kalapit ang kamatayan, nang biglaan ay naramdaman niya ang lubid na nakatali sa kanyang baywang ay hinila siya ng husto. Napatigil siya sa pagbagsak at ang kanyang katawan ay nakabitin ang hangin.

Tanging ang lubid lamang ang humawak sa kanya at sa sandaling iyon ng katahimikan ay wala siyang ibang pagpipilian at sumigaw, "Tulungan mo akong Diyos ..!"

Ang lahat ng biglaang isang malalim na tinig na nagmula sa langit ay sumagot, "Ano ang gusto mong gawin ko?

Sumagot ang tao, "Iligtas mo ako .."

Sinabi ng Diyos, "Talaga bang makakaya kitang mailigtas?"

Sumagot ang tao, "Siyempre .. Naniniwala ako."

Tinanong ng Diyos, "Gagawin mo ba ang eksaktong sinabi ko sa iyo?"

Sumagot ang tao, "Siyempre, gagawin ko ang anumang hiniling mo sa akin."

"Pagkatapos magtiwala sa akin at gupitin ang lubid na nakatali sa iyong baywang - palayain ang iyong sarili at maliligtas ang iyong sarili.", Sagot ng Diyos.

May isang sandali ng katahimikan. Si Rope ay bagay lamang na pinipigilan ang tao na bumagsak, ang tao ay nagsimulang umiyak at mahigpit na masikip sa lubid at nakaramdam ng malamig at kadiliman na ibalot ang kanyang paligid.

Hindi na nagsalita si Voice sa kanya.

Susunod na umaga ang koponan ng tagapagligtas na nag-ulat na ang climber ay natagpuan patay at nagyelo. Kumapit pa ang kanyang mga kamay sa lubid.

Tatlong talampakan lang siya sa taas.!

Pag-aaral:

Naniniwala ba talaga ang mga tao sa sinasabi nila, Naniniwala sila? Tiwala ba talaga sila sa mga Salita ng kanilang Sariling Puso?

Tiwala sa Diyos nang buong puso. Kung wala ang Diyos kulang tayo ng walang hanggang pananaw. Ang aming pananaw ay Dim at ang aming pananaw ay nakakulong sa aming Narrow range ng Karanasan.

1
$ 0.00
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments