Join 98,753 users already on read.cash

Ang Tumalon sa Rhodes

0 10 exc
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago

Minsan, may isang lalaki na bumisita sa mga banyagang lupain. Nang siya ay bumalik, ang tanging nasasabi lamang niya ay ang mga magagandang pakikipagsapalaran na mayroon siya at ang mga dakilang gawa na nagawa niya. Ang isa sa mga sinabi niya ay tungkol sa isang pagtalon na ginawa niya sa isang lungsod na tinatawag na Rhodes. "Ang lakso ay napakahusay," sabi ng lalaki. "Walang ibang tao ang maaaring gumawa ng tulad ng isang pagtalon. Maraming tao sa Rhodes ang nakakita sa akin at mapatunayan na nagsasabi ako ng totoo. " "Hindi na kailangan ng mga saksi," sabi ng isang nakikinig. "Ipagpalagay na ang lungsod na ito ay Rhodes, ngayon ipakita kung hanggang saan ka makakakuha ng talon."

1
$ 0.00
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments