Join 98,473 users already on read.cash

Ang Malasakit at ang Kanyang Ginto

0 10 exc
Avatar for Nap
Written by   10
2 years ago

Minsan ay may isang matandang kalungkutan na nanirahan sa isang bahay na may hardin. Itinago ng matandang kalungkutan ang lahat ng kanyang mga gintong barya sa ilalim ng mga bato sa kanyang hardin.

Tuwing gabi, bago siya matulog, ang miser ay lumabas sa kanyang hardin upang bilangin ang kanyang mga barya. Pinagpatuloy niya ang parehong gawain araw-araw, ngunit hindi siya gumastos ng isang solong, ginintuang barya.

Isang araw, nakita ng isang magnanakaw ang matandang kalungkutan na nagtatago ng kanyang mga barya. Kapag ang matandang kalungkutan ay bumalik sa kanyang bahay, ang magnanakaw ay nagtungo sa taguan at kinuha ang lahat ng ginto.

Kinabukasan, paglabas ng matanda upang bilangin ang kanyang mga barya, nalaman niyang wala na ito at nagsimulang umiiyak ng malakas. Narinig ng kanyang kapit-bahay ang mga daing at tumakbo, nagtanong kung ano ang nangyari. Nang malaman kung ano ang nangyari, tinanong ng kapitbahay, "Bakit hindi mo na-save ang pera sa loob ng iyong bahay kung saan ito magiging ligtas?"

Ang kapitbahay ay nagpatuloy, "Ang pagkakaroon nito sa loob ng bahay ay magpapadali sa pag-access kapag kailangan mong bumili ng isang bagay." "Bumili ka?" Sinagot ang malungkot, "Hindi ko gugugol ang aking ginto."

Nang marinig ito, kinuha ng kapitbahay ang isang bato at hinagis ito. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung sakali, i-save ang bato. Ito ay walang halaga tulad ng ginto na nawala sa iyo. "

1
$ 0.00
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments