Join 78,837 users and earn money for participation

Ang ating ama : Ang pag asa

3 8 exc boost
Avatar for Lejay28
Written by   136
1 year ago

Ang Ating Ama
                      By: Lejay28

Ikaw ang ama naming lahat oh diyos,
Mga buhay ng tao ikaw ang nag-ayos.
Kasalanan namin, ikaw ang nagraos,
Pagsamba sayo ang dapat sana'y kilos.

Sa oras ng aming problema't sakuna,
Ikaw ang gumagabay sa amin, AMA.
Pag-aalala  namin ay nawawala,
Sapagka't alam ng lahat na nandyan ka.

Mahirap  o mayaman ay pantay sayo,
Kaya't ramdam namin ang pagiging tao.
Diyos namin AMA, salamat sa inyo,
Wala kami kung hindi dahil sa iyo.

________________________

Sana ma appreciate niyo

Dahil sa covid19, Ito po ay isang handog ko sa inyong lahat na nagpaoarating ng mensahing mayroon tayong tagapagligtas, mayroon tayong ama na hindi tayo pababayaan.

Okay lang yan kung may sakripisyo tayo ngayon. Kasi ang sakripisyo ng ating amu ay mas malala pa dun. Kaya't mag tiwala lang tayo. Makakaraos din tayo sa probelama ngayon

Sa panahon o sitwasyon ngayon na may covid, kung nawawalan naman tayo ng pag asa matapos to kasi padami ng padami lang ang nag popositibo.. Isa lang po ang mahihingan natin ng tulong na siguradong tutulungan tayoo. Siya ang ating AMA. Ang Ama ng lahat. Kayang huwag po nating kakalimutan na tawagin siya segundo-segundo, oras-oras at araw araw. Kasi hindi hindi po tayo pababayaan ng ating ama. Ito ay isa lamang pag subok sa ating upang magtulungan, maging responsable at disiplina sa sarili.. Kaya't nais ko po na mag kaisa tayong lahat sa ngalan  ng ating Diyos Ama. Walang problemang hindi malulutas. 

Mag ingat po kayong lahat pinoys!!

Labannnan ang covid19!!

Thank youu

6
$ 0.00
Sponsors of Lejay28
empty
empty
empty
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments

Ito po ay para sa inyo. Godbless us all

$ 0.00
1 year ago

Dapat lang talaga alalahanin natin lagi ang ating Diyos na poong may kapal sa bawat segondo, minuto, oras, araw, buwan, taon ang lumilipas hanggat tayo pa ay nakakhinga ng maayos, magpasalamat tayo sa araw araw na binigyan niya tayo ng panibagong araw o buhay na dumadagdag sa ating buhay.

$ 0.00
1 year ago

Amen 🙏

$ 0.00
1 year ago