Join 96,097 users already on read.cash

Industriya sa buwan ng wika

1 1
Avatar for Lance
Written by   1
2 years ago

Nakatutuwang isiping nagkakaroon ng pagtangkilik sa barong tagalog kasabay ng pagtangkilik sa wikang pambansa. Sana lang, hindi ito pang-isang buwan. Sana buong taon.


1
$ 0.00
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments

Ang cute niyan kung araw araw naka suot ng barong tagalog yung mga tao haha lalo na sa mga opisina. For sure pabonggahan na naman yan 🤣

$ 0.00
2 years ago