Join 76,134 users and earn money for participation

Hay Nako

2 6 exc boost
Avatar for Kien
Written by   16
1 year ago

Hay nako hito nanaman iwan koba... Bakit sila sa manatalang noong makungkot sya sa akin siya tumatakbo.

Upang huming ng advise kasi nag away daw sila.... Lagi ako ang kanyang takbohan sa twing silay. Ay hindi pinag kakaunawaan peru ngayun wala na... Di kuna siya muling nakita huling advise kuna pala yun... Sa kanaya....

Hay Nako bow....

2
$ 0.00
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments

Hi

$ 0.00
1 year ago

Nich

$ 0.00
1 year ago