Join 78,756 users and earn money for participation

Sufferings that crushes faith

0 9 boost
Avatar for JuanDisipulo
Written by   7
1 month ago

“They have no root in themselves, but endure for a while; then, when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away.” (Mark 4:17)

Ang pananampalataya ng iilan sa atin ay madaling nasisira na dapat sanay tumatag sa pagdaan ng pagsubok. Iilan saatin na nakarinig ng salita at tinanggap ito ay nakaranas ng galak ngunit sa pagdating ng pagsubok ay agad namang nalanta at gumuho.

Kung kaya hindi lahat ng pagsubok o trials natin sa buhay ay makapagpapatatag sa ating pananampalataya. Minsan o kadalasan sa mga panahon na tinutupok nito ang ating pananampalataya, di tayo nagpakatatag kapatid, hinayaan natin na tupukin ng trials o pagsubok ang ating pananampalataya, ang pinakarason nito ay di tayo rooted sa Kanyang mga Salita. Gaya ng paradoxical words ni Jesus, “The one who has not, even what he has will be taken” (Mark 4:25).

Itoy paalala sa atin that we needed to endure suffering nang may matatag na pananampalataya in God's future grace, upang tayo'y patuloy na lumago sa espirituwal na pamumuhay at nang ito'y di masayang lamang. Alam nating pinahihintulutan ni God ang mga pagsubok natin sa buhay na may pinakalayuning lumago tayo sa pamamagitan ng mga pagsupok na ito - see God's purpose kapatid. Keep the faith.

If you think your suffering is pointless, or that God is not in control, or that he is whimsical or cruel, then your suffering will drive you from God, instead of driving you from everything but God — as it should. So, it is crucial that faith in God’s grace includes the faith that he gives grace through suffering.

Pakatatandaan mo lamang na kasama mo ang Panginoon sa bawat oras ng buhay mo. He will never leave you and forsake you (Hebrews 13:5) - He is a God of His words.

#TeamJesus

Sponsors of JuanDisipulo
empty
empty
empty

1
$ 0.00
Avatar for JuanDisipulo
Written by   7
1 month ago
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments