Join 60,336 users and earn money for participation

Mga nakakatakot na nilalang sa Pilipinas

0 4 exc boost
Avatar for Johnpoor
Written by
3 months ago
Topics: Thriller, Natural

Alam mo ba na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na maraming pinaniniwalaang ibat ibang uri ng elemento,narito ang mga elementong nakakatakot na matatagpuan sa Pilipinas;

1.Aswang-ang aswang ay isang uri ng tao na nagpapalit ng anyo tuwing gabi upang pumatay ng tao bilang kanilang pagkain.Sila ay may kakayahang lumipad at katulad sila ng isang paniki.Ang kanilang kahinaan ay ang masikatan ng araw dahil sila ay matutunaw kapag nangyari ito.

2.Mananaggal-ang mga manananggal ay may kakayahang mag dalawa ang katawan tuwing gabi.Nahahati ito sa dalawa at ang kalahati na kung nasaan ang kanilang ulo ay gumagala upang humanap ng pagkain tulad ng tao o di kaya'y mga hayop at ang kalahati ay naiiwan kung saan sila nanggaling at bumabalik sila doon kapag malapit na mag umaga.Ang kanilang kahinaan ay kapag nilagyan ng asin ang kalahati ng kanilang katawan ay hindi siya makakalapit dito hanggang sumikat ang araw at ito ang kanilang ikakamatay.

3Tikbalang-Ang tikbalang ay isang nilalang na kalahating tao at ang ulo ay tulad sa kabayo ,Hindi naman sila nananakit dahil pananakot lang sa tao ang kanilang ginagawa.

4Kapre-Ang mga kapre ang isang elemento na itsurang tao ngunit sila ay mas malaki kesa sa normal na tao,lagi silang May dalang sigarilyo at karaniwan silang nakikita sa taas ng malalaking puno,nanakot lang sila at minsan ay nagpaparusa sila sa mga taong gumawa sa kanya ng masama.

Sana magustuhan nyo ang aking artikulo tungkol sa mga nakakatakot na halimaw mula sa aking bansang Pilipinas.

Salamat sa inyong pagbabasa;maaari kang mag bigay ng like upang gumawa pa ako nang mas maraming kwento tungkol sa aking bansa.:)

Mahal ko kayo❤️❤️

1
$ 0.00
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments