New Hero::Frontliners

0 15
Avatar for Jerome202012
3 years ago

Sa kabila ng pandemic na nararanasan ng

karamihan. May mga bagong bayani tayong

maituturing, sila ang mga frontliners na

24 oras na ginagawa ang makakaya upang

protektahan ang mga tao at iligtas ang karamihan

na naapektuhan ng lumalaganap na sakit.

Ang mga Doktor, Nurses at mga iba pang nasa

medical field ay karapat dapat lamang na bigyan

ng saludo sa kabila ng panganib na maaari nilang

kaharapin ay ibinubuwis nila ang kanilang buhay

at oras sa pagligtas ng mga tao. Kahit sila ay

nangungulila sa kani kanilang mga pamilya.

Kaya dapat stay at home para safe ang lahat sa

kabila ng pandemya.

1
$ 0.00

Comments