Jeepney

0 31
Avatar for Jerome202012
3 years ago

Sa Pilipinas isa sa transportasyon na ginagamit sa pang araw araw ang jeepney. Kung saan nakasanayan ng maraming Pilipino ang pagsakay dito papunta sa kani-kanilang destinasyon.

Masaya at masarap sumakay sa jeep lalong lalo na kung ang iyong kasama ay mga barkada at habang nakasakay sa jeep ay nagkukulitan at nagbibiruan kayo. Isang komportableng sasakyan ang jeep dahil napoprotektahan ka nito sa araw at sa ulan.

Ang jeep ay binubuo ng driver na napakaingat at napaka responsable sa pagmamaneho para sa kaligtasan ng kanyang mga pasahero.

Ang mga turista kadalasan ay namamangha lalo na kapag unang beses nilang sasakay sa jeep. Maraming funny moments, irritable moments kang ma eencounter sa pagsakay sa jeep dahil iba ibang pasahero ang iyong na eencounter sa araw araw.

Kaya ano pang hinihintay nyo, halina't maranasan ang pagsakay sa mga jeepney dito sa Pilipinas.

1
$ 0.00
Avatar for Jerome202012
3 years ago

Comments