Hawak Kamay

1 13
Avatar for Jerome202012
2 years ago

Sa araw araw na buhay ng tao maraming problema at pagsubok ang pagdadaanan. Mayroong madali at meron din namang sobrang hirap. Pero kung ramdam mo na sobrang hirap o bigat na ng iyong pasanin. Kumapit ka sa kamay ng Diyos.

Ang kamay ng Diyos ay laging handa para sa mga pagod at nabibigatan. Ang sabi nga niya sa kaniyang salita. Tumawag ka lamang sa kanya at ikay kanyang tutugunin at bibigyan ng kapahingahan.

Huwag kang bibitaw sa laban ng buhay. Dahil magkahawak kamay kayo ng Panginoon at anumang laban sa buhay panigurado na iyo itong mapagtatagumpayan.

Ang sabi nga ng isang awitin, hawak kamay di kita iiwan sa paglakbay dito sa mundong walang katiyakan. Ganyan si Lord sa lahat ng tao.

3
$ 0.00
Avatar for Jerome202012
2 years ago

Comments

Hawak kamay di kita iiwan sa pag lakbay sa mundo na walang katiyakan. Hawak kamay di kita iiwan sa pag lakbay sa mundo ng kawalan. Di ko na kabisado lolds.

$ 0.00
2 years ago