Join 60,337 users and earn money for participation

Takot ako sa covid virus

0 6 exc boost
Avatar for Gibbs
Written by   5
9 months ago

Habang nasa trbho ako sa lagi akong naka facemask para iwas mahawaan ako at pamilya ko, mahirap na,,, ingat-Ingat pag May Time, kayo jan, sumabay din kayo para maiwasan natin ang virus

5
$ 0.01
$ 0.01 from @jwolf
Enjoyed this article?  Earn Bitcoin Cash by sharing it! Explain
...and you will also help the author collect more tips.

Comments