International Mother Earth Day |The pandemic

1 6
Avatar for Basahinako1
2 years ago

When Mother Earth sends us a message

Kapag nagpapadala sa amin ng isang mensahe si Mother Earth Malinaw na hinihimok ng Ina Earth ang isang panawagan sa pagkilos.

Ang kalikasan ay nagdurusa. Sunog, tala ng init at ang pinakapangit na pagsalakay ng balang sa Kenya. Nakaharap kami ngayon sa COVID -19, isang pandaigdigang pandemikong pangkalusugan na link sa kalusugan ng aming ecosystem.

Ang pagbabago ng klima, mga pagbabago na ginawa ng tao sa kalikasan pati na rin ang mga krimen na nakakagambala sa biodiversity, tulad ng pagkalbo ng kagubatan, pagbabago ng paggamit ng lupa, pinatindi ang produksyon ng agrikultura at mga baka o lumalaking iligal na wildlife trade, ay maaaring dagdagan ang pakikipag-ugnay at paghahatid ng mga nakakahawang sakit mula sa mga hayop patungo sa mga tao (mga sakit na zoonotic) tulad ng COVID-19.

Mula sa isang bagong sakit na impeksyon na lumilitaw sa mga tao bawat 4 na buwan, 75% ng mga umuusbong na sakit na ito ay nagmula sa mga hayop, ayon sa UN Kapaligiran. Ipinapakita nito ang malalapit na ugnayan sa pagitan ng kalusugan ng tao, hayop at pangkapaligiran.

Nakikita, positibong epekto - maging sa pamamagitan ng pinabuting kalidad ng hangin o nabawasan ang mga greenhouse gas emissions - ay pansamantala lamang, dahil sa likod ng malagim na paghina ng ekonomiya at pagkabalisa ng tao.

Paalalahanan natin nang higit pa kaysa sa International Mother Earth Day na kailangan natin ng paglilipat sa isang mas napapanatiling ekonomiya na gumagana para sa kapwa mga tao at sa planeta.

Itaguyod natin ang pagkakaisa sa kalikasan at sa Lupa.

#bitcoin

#Ethereum

#readcash

#cryptocurrency

2
$ 0.07
$ 0.04 from @Yndnope
$ 0.03 from @TheRandomRewarder
Avatar for Basahinako1
2 years ago

Comments

Your article is obviously from online sources, but you artfully translate it into Tagalog. This is helpful to Filipino readers. I have 3 similar articles regarding saving Earth, you can visit them, below are the links : -https://read.cash/@Yndnope/connecting-the-dots-who-will-save-our-planet-earth-940f9961 -https://read.cash/@Yndnope/connecting-the-dots-who-will-save-the-earth-humanity-or-someone-else-ed566556 -https://read.cash/@Yndnope/connecting-the-dots-earth-day-and-pandemic-32d40a89

Feel free to leave comments and feedback. Thank you!

$ 0.00
2 years ago