Tunay na Pag-ibig - Espesyal na Kuwento ng Puso

0 24

Minsan ang isang batang babae at lalaki ay nahulog sa pag-ibig. Ang mga magulang ng batang babae ay hindi masyadong nasisiyahan sa kaugnay na ito, Kaya't ang bata ay nagpasya hindi lamang sa batang babae sa korte kundi pati na rin ang kanyang mga magulang. Nang maglaon, natanto ng magulang ni Girl na siya ay mabuting tao at sumang-ayon sa kanilang kasal.

Kapag pumayag ang mga magulang, may isa pang problema na lumitaw. Si hukbo ay nasa hukbo at sa lalong madaling panahon naganap ang digmaan, tinawag siyang ipadala sa ibang bansa sa loob ng isang taon.

Linggo bago siya umalis, sila ay nakikibahagi. Sumang-ayon sila na magpakasal sa sandaling ang batang lalaki ay bumalik mula sa digmaan.

Pagkaraan ng ilang araw, ang batang babae ay nahulog sa isang aksidente sa sasakyan. Nang magising siya, nakita niya ang kanyang ina at ama na umiiyak. Agad na alam niya na may mali.

Nalaman niyang nagdusa siya sa pinsala sa utak, ang mga bahagi ng kanyang utak na kumokontrol sa kanyang mga kalamnan sa mukha ay nasira. Ang kanyang kaibig-ibig na mukha ngayon ay nabigo. Ang kanyang katawan ay natakpan ng maraming sugat.

Nakikita ang sarili sa salamin at ang kanyang mga sugat ay sumigaw siya at sinabi, "Kahapon, maganda ako ngunit ngayon nawala na ang lahat."

Doon mismo at pagkatapos ay nagpasya siyang palayain ang kanyang kasintahan mula sa kanilang pangako. Ayaw niyang makita siya ng ganito. Sa loob ng isang taon, sumulat ng maraming sulat ang batang lalaki, tinawag nang maraming beses ngunit hindi siya sumagot.

Pagkaraan ng isang taon, ang ina ng Batang babae ay pumasok sa kanyang silid at sinabing, "Siya ay bumalik mula sa digmaan. Narito siya upang salubungin ka. "

Sumigaw ang batang babae, "Hindi, mangyaring huwag sabihin sa kanya ang tungkol sa akin at hilingin sa kanya na umalis."

Sinabi ni Inay, "Nagpakasal siya at narito siya upang bigyan ang paanyaya sa kanyang kasal."

Sa pagsasabi nito, ipinagkaloob sa kanya ng ina, imbitasyon sa kasal ng batang lalaki. Nalungkot ang batang babae, lumubog ang kanyang puso. Alam niya na mahal pa rin siya ngunit ngayon ay dapat niyang kalimutan na siya ngayon. Sa sobrang kalungkutan, binuksan niya ito.

At pagkatapos ay nakita niya ang Kanyang Pangalan sa ito ..!

Naguguluhan na tinanong niya ang kanyang ina, "Ano ito?"

Noon lang ay pumasok ang binata sa kanyang silid na may isang palumpon ng mga bulaklak. lumuhod siya sa tabi niya at tinanong, "Ikakasal mo ba ako?"

Tinakpan ng batang babae ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay at sinabi, "Huwag tumingin .. Mangyaring .. Hindi na ako Magaganda pa. Ang pangit ko."

Sumagot ang binata, "Nang walang pahintulot mo, pinadalhan ako ng iyong ina ng mga larawan mo. Nang makita ko ang mga larawang iyon, napagtanto ko na walang nagbago. Ikaw pa rin ang taong mahal ko. Ang ganda mo pa rin dati. Mahal kita."

3
$ 0.01
$ 0.01 from @TheRandomRewarder

Comments