Matandang kuwago

0 25

Mayroong isang matandang kuwago na nanirahan sa isang puno ng oak. Araw-araw, napapanood niya ang mga insidente na naganap sa paligid niya.

Kahapon, napanood niya habang ang isang batang lalaki ay tumutulong sa isang matandang lalaki na magdala ng isang mabibigat na basket. Ngayon, nakita niya ang isang batang babae na sumisigaw sa kanyang ina. Ang dami niyang nakita, mas kaunti ang pagsasalita niya.

Sa pagdaan ng mga araw, hindi gaanong nagsalita ngunit marami pang narinig. Narinig ng matandang kuwago ang mga taong naguusap at nagkukwento.

Narinig niya ang isang babae na nagsasabing ang isang elepante ay tumalon sa isang bakod. Narinig niya ang isang lalaki na nagsasabi na hindi pa siya nagkamali.

Ang matandang kuwago ay nakita at narinig kung ano ang nangyari sa mga tao. Mayroong ilang naging mas mahusay, ang ilan ay naging mas malala. Ngunit ang matandang kuwago sa puno ay naging mas matalino, bawat araw.

2
$ 0.00

Comments