Maikling Kwento para sa Mga Bata: Ani at tatlong nakatutuwang tuta

0 48

Tatlong nakatutuwang tuta sina Moti, Choti at Goti ay tinanong ang kanilang ina kung maaari silang pumunta sa park at maglaro. Pinahintulutan ni Nanay ngunit binalaan sila laban kay Ani, ang maliit na malikot na batang lalaki, na nakakasakit ng mga hayop. Si Moti, Choti at Goti ay nagpunta sa parke na masaya na kumakanta,

"Isang-dalawa-tatlo, lahat tayo ay libre, apat-lima-anim, ang aming bakod ay naayos, pitong-walong-siyam, lahat tayo ay umaawit ng rhyme na ito".

Si Ani, ang maliit na malikot na batang lalaki, ay babalik mula sa park sa kanyang maliit na asul na bisikleta. Nakita niya sina Moti, Choti at Goti na paparada sa buong parke ng paglalakad ng kanilang mga buntot at pag-awit,

"Isang-dalawa-tatlo, lahat tayo ay libre, apat-lima-anim, ang aming bakod ay naayos, pitong-walong-siyam, lahat tayo ay umaawit ng rhyme na ito".

Si Ani, ang maliit na malikot na batang lalaki, ay sinubukan na tumakbo sa Moti, Choti at Goti. Ngunit alerto ang trio dahil binalaan na sila ng kanilang ina laban kay Ani, ang maliit na batang lalaki. Mabilis silang tumalon sa tabi. Hindi makagawa ng balanse si Ani at nahulog sa daan. Sinaktan niya ang sarili at nagsimulang umiyak.

Si Moti, Choti at Goti ay tumakbo pabalik sa bahay at ipinaalam sa kanilang ina. Nagpunta si Nanay sa ina ni Ani, si Madam Susi, at sinabi ang pangyayaring ito. Nagmadali si Madam Susi sa kalsada at bumalik na umiiyak kay Ani. Naglapat si Madam Susi ng pamahid sa sugat ni Ani. Nagbigay din siya ng biskwit at gatas kay Ani at tatlong nakatutuwang tuta - sina Moti, Choti at Goti. Lahat ng mga nakain na biskwit at uminom ng gatas, at nagsimulang magkanta,

"Isang-dalawa-tatlo, lahat tayo ay libre, apat-lima-anim, ang aming bakod ay naayos, pitong-walong-siyam, lahat tayo ay umaawit ng rhyme na ito".

1
$ 0.00

Comments