Kwento ng Pampasigla ni Enrico Caruso

0 62

Minsan sa lungsod ng Naples sa Italya, isang batang lalaki na may labing isang taong gulang na dating nakatira kasama ang kanyang ina.

Mahirap sila, kaya pareho silang nagtatrabaho upang makakuha sila ng sapat na pera upang bumili ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.

Si Boy dati ay nagtrabaho sa pabrika. Mahilig kumanta ang batang lalaki at naririnig niya ang musika sa lahat ng nasa paligid niya, sa pag-chirping ng mga ibon, tunog ng paggawa ng makina.

Ginugol ni Boy ang lahat ng oras na ito sa pag-aaral na basahin ang mga tala sa musikal at ginamit upang magsanay sa isang lumang piano araw-araw at pag-awit ng mga kanta

Isang araw, lumapit siya sa isang guro ng musika na hiniling sa kanya na turuan siya at tulungan siyang maging isang mahusay na mang-aawit.

Ginawa siyang kumanta ng guro ng isang beses. Matapos lamang pakinggan iyon, sinabi ng guro, "Wala kang pag-asa .. !! Ang iyong tinig ay hindi mabuti. Hindi ka maaaring maging isang mahusay na mang-aawit. "

Ang pakikinig sa gayong mga salita mula sa isang guro ng musika, ay tulad ng isang suntok sa mukha ng batang lalaki. Naranasan nila ang epekto sa kanya at pakiramdam ng batang lalaki.

Tumigil siya sa paggawa ng lahat ng mga kasanayan at lahat ng kanyang pagsisikap na ginamit niya upang alamin ang musika. Di-nagtagal, ang batang lalaki ay nagsimulang maglibot sa mga lansangan ng Naples kasama ang kanyang mga kapwa manggagawa.

Nang makita ito ng ina, sinira nito ang kanyang puso, upang makita siyang labis na nabigo. Naniniwala ang nanay sa kanya.

Isang gabi, pagkatapos ng hapunan ay inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang leeg at sinabi, "Gustung-gusto ko ang iyong pagkanta. Bakit hindi natin pareho kantahin ang aming paboritong kanta? Maraming araw mula nang narinig kong kumakanta ka. "

Sa pagsasabi nito, dinala niya siya sa piano at batang lalaki na naglalagay ng kanilang paboritong tugtog at sa lalong madaling panahon ang bahay ay nakakabingi ng mga musikal na tala at tunog ng ina at ng kanyang anak na umaawit.

Sinabi ni Inay, "Bakit hindi ka namin sinisimulan sa mga aralin sa musika? Alam ko ang isang mahusay na guro ng musika na sanayin ka upang maging isang dalubhasa. Sigurado ako ilang araw na makakakuha ka rin ng katanyagan bilang isang mahusay na mang-aawit ”

Ang mga naghihikayat na salita ng kanyang ina ay may kahima-himala na epekto sa batang lalaki at nagsimula siyang kumanta muli.

Upang suportahan ang kanyang anak, gumawa ang ina ng lahat ng uri ng mga sakripisyo at kahit na umalis sa mga malamig na taglamig upang makakuha siya ng sapat na pera upang mabayaran ang mga aralin sa musika ng kanyang anak.

Ang patuloy na paghihikayat at pananalig ni Inay sa talento at sakripisyo ng batang lalaki, nag-udyok sa kanyang anak na muling makuha ang kanyang tiwala sa sarili at sa kalaunan ay naging isa siyang pinakadakilang mang-aawit sa lahat ng oras.

3
$ 0.01
$ 0.01 from @TheRandomRewarder

Comments