Batang Lalaki na Nawala ang lahat ng kanyang kayamanan - Kuwento ng Kabaitan

0 38

Dati, sa isang nayon, ang isang batang lalaki ay ipinanganak sa mayamang pamilya. Ang kanyang pangalan ay Deva. Mula sa kanyang pagkabata, Siya ay napakabait at ibabahagi ang kanyang kayamanan sa nangangailangan.

Lumipas ang oras at nagpakasal siya at may mga anak na lalaki. Sa walang pag-iisip sa hinaharap, ang parehong Deva at ang kanyang asawa ay patuloy na nagbahagi sa mga nangangailangan. Wala namang umalis sa bahay nila na walang dala.

Sa huli, sa oras na naubusan ng pera si Deva at wala pa siyang sapat upang pakainin ang kanyang pamilya. Minsan, Siya at ang kanyang pamilya ay kailangang kumain nang walang mga araw.

Isang araw, nakakuha si Deva ng ilang bigas, trigo, asukal at ghee. Sa gabi kapag nagluluto sila ng pagkain at naupo upang kumain, buong pamilya nagpasalamat sa Diyos sa pagbibigay sa kanila ng pagkain

Noon lang, isang banal na tao ang kumatok sa kanilang pintuan.

Tumanggap si Deva ng panauhin sa pamamagitan ng pagyuko at tinanggap siya sa kanyang bahay at pinaglingkuran siya ng pagkain. Ang taong banal ay nasiyahan.

Ang kalahati ng pagkain ay naiwan pa rin kay Deva at sa kanyang pamilya. Naupo ulit silang lahat upang kumain.

Lamang sa kanila ang isang gutom na magsasaka ay dumating na naghahanap ng pagkain.

Tinanggap din siya ni Deva at inalok siya ng isang upuan at pinaglingkuran siya ng pagkain. Ang magsasaka ay nasiyahan sa pagkain at pagkatapos ay nagpapasalamat sa kanya naiwan.

May natitira pang pagkain para sa pamilya. Nagpasya ang pamilya na ibahagi ang anumang naiwan nilang pagkain sa kanila at muling naupo upang kumain.

Noon lamang lumitaw ang isang manlalakbay sa pintuan ni Deva at humingi ng pagkain para sa kanyang sarili at sa kanyang mga aso.

Tinanggap siya ni Deva at anuman ang naiwan, inalok ni Deva ito sa panauhin. Ang manlalakbay at ang kanyang aso ay masaya na mayroong pagkain. Masaya si Deva na makita ang mga gutom na aso na naglilinis ng kanilang mga sasakyang-dagat.

Kapag umalis ang manlalakbay, walang naiwang pagkain para sa pamilya.

Gayunpaman, ngumiti si Deva at sinabing, "mabait ang Diyos. Mayroon kaming kaunting tubig. "

Noon lang, narinig niya ang isang taong umiiyak at nagsasabing, "Namatay ako sa uhaw. Bibigyan ba ako ng isang mabait na kaluluwa ng tubig? "

Mabilis na dinala ni Deva ang tubig na iyon sa kalye at ibinigay sa taong mahirap. Bumagsak ang tubig ng tao. Masayang tumulong si Deva.

Sa pag-iiwan niya upang bumalik sa kanyang bahay, ipinakita ng mahinang tao ang kanyang sarili bilang Diyos, Lord of Creation.

Sinabi niya kay Deva, "Deva, ang Diyos ay bumaba sa mundo upang subukin ka at lahat kami ay nalulugod sa iyong espiritu ng sakripisyo. Masaya kaming bibigyan ka ng anumang boon na hiniling mo. "

Yumuko si Deva sa Diyos at sinabi, "Nawa'y laging maibabahagi ko ang anumang mayroon ako sa aking mga kapwa tao."

Pinagpala ng Diyos si Deva at ibinalik ang kanyang kayamanan. Mula sa araw na iyon, si Deva at ang kanyang pamilya ay hindi nagugutom at patuloy na tumulong sa mga nangangailangan.

3
$ 0.01
$ 0.01 from @TheRandomRewarder

Comments